Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Kvällen den 22 februari i fjol genomförde polisen i Luxemburg en husrannsakan hos en då 18-årig svensk medborgare i Strassen, en välbärgad förort till landets huvudstad där ynglingen bor tillsammans med sin far. Den numera 19 år fyllda mannen greps och polisen gjorde ett antal beslag i bostaden. Tillslaget beskrevs i lokala medier som en noga planerad operation där ett 60-tal poliser deltog. Redan under våren 2020 rapporterade tidningen Arbetaren om tillslaget och kopplingen till Sverige.

I ett tilläggsprotokoll i målet om mordbranden i Blekinge ingår bland annat ett förhörsprotokoll från polisen i Luxemburg. Förhöret med 19-åringen hölls samma kväll som tillslaget genomfördes.

Tillverkade sprängmedel

I förhöret medger mannen att han inhandlat ett antal kemiska ämnen som kan användas för att tillverka sprängmedel. Däribland kaliumnitrat, väteperoxid, svavelsyra och järnoxid. När han får frågan om han någon gång har försökt att tillverka sprängmedel väljer han dock initialt att tiga. Men polisen har gjort fler fynd under tillslaget - bland annat har de hittat en ampull med nitroglycerin och spår av TATP, något som Blekinge läns tidning tidigare rapporterat om.

TATP (triacetontriperoxid) är ett sprängämne som använts vid ett antal terrordåd i Europa de senaste åren och inte minst vid attentat med koppling till Islamiska staten. Ämnet beskrivs ofta som oberäkneligt och bara att tillverka det är förenat med stora risker. Efter att ha konfronterats med uppgifterna om fynden medgav 19-åringen att han tillverkat sex eller sju gram av TATP och att han ”fick det att explodera eller brinna upp”. Han förnekar att han skulle ha tillverkat andra sprängämnen än nitroglycerin och TATP.

Den unga mannen satt häktad i omkring nio månader i Luxemburg och frigavs först efter att ha överklagat ett beslut om vidare häktning. Expo har varit i kontakt med åklagarmyndigheten i Luxemburg som bekräftar att nittonåringen fortsatt är misstänkt för vapenbrott, brott mot en lag som förbjuder användning av sprängämnesprekursorer och för brott mot landets terrorlagstiftning. Vad gäller frågan om terrorbrott uppger Henri Eippers vid presstjänsten hos åklagarmyndigheten i Luxemburg att 19-åringen ”huvudsakligen är misstänkt för att vara medlem i en terroristgrupp”. Eippers uppger också till Expo att myndigheterna i Luxemburg kom 19-åringen på spåren genom underrättelseinformation, men att informationen inte kom från någon svensk myndighet.

Planerade internationellt nazist-läger i Sverige

Av handlingarna i målet om mordbrand i Sverige framgår att 19-åringen var medlem i både The Base och Green Brigade, något som Expo tidigare rapporterat om. Han stod i direktkontakt med The Base ledare Rinaldo Nazzaro och med ledaren för Green Brigade. Den sistnämnde chattade nittonåringen med i anslutning till dådet mot minkfarmen och meddelade då ledaren att ”the deed is done”. Film och bilder från dådet används sedan i propaganda för Green Brigade.

Av utdrag från olika chattar framgår också att det fanns åtminstone ytterligare två svenskar som var med i The Base och att 19-åringen hade träffat en av dem i Sverige. På en bild från en av deras träffar bär nittonåringen hakkorsbindel och de båda gör Hitlerhälsning. 19-åringen hade också planer på att hålla ett läger för europeiska medlemmar i The Base och Green Brigade på en fastighet i Halland som tillhör hans familj.

Aktiv i högerextrem nätmiljö under längre tid

Under huvudförhandlingen vid Nacka tingsrätt om branden vid minkfarmen uppgav mannen att han lämnat sina högerextrema åsikter och sitt engagemang bakom sig. Både han och den andra tilltalade beskrev hur de vid tiden runt dådet var ”sökande” politiskt. Men Expo kan avslöja att 19-åringen har varit aktiv inom den högerextrema miljön på nätet långt längre än vad utredningen kring branden ger intryck av, vilket motsäger bilden av en hastig radikaliseringsprocess som målades upp under huvudförhandlingen. Så tidigt som sommaren 2017 laddade han upp klipp på Youtube med våldsglorifierande innehåll i typisk alt-right tematik. Då var han enbart femton år gammal. I sin presentation på Youtube beskriver han sig som en ”Swedish nationalist and socialist”, uppmanar andra att gå med i hans kanal på Discord och tillägger att ”i don’t like muslims so go away if you are one”.

19-åringen och hans ett år äldre kumpan var initialt även misstänkta i Sverige för stämpling till mord och stämpling till allmänfarlig ödeläggelse. Misstankarna väcktes efter utdrag från olika chattar där de bland annat diskuterade möjligheten att spränga en abortklinik i Stockholm. Planerna ansågs inte konkreta nog för att föranleda ett åtal.

Åklagarmyndigheten i Luxemburg räknar med att slutföra utredningen mot nittonåringen under året.

De båda männen dömdes i dag av Nacka tingsrätt. 19-åringen till villkorlig dom för mordbrand och dagsböter och 20-åringen, som också stod åtalad, till villkorlig dom.

Texten uppdaterades 210128 17:06 med tingsrättens dom och med hänvisning till Blekinge läns tidnings rapportering.