Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Rapporten bygger på information och statistik som flera europeiska antirastiska organisationer tagit fram under perioden mars 2011 till mars 2012. Materialet har sammanställts av Europeiskt nätverk mot rasism (Enar). Rapporten har ett extra fokus på muslimer i Europa. Resultatet visar att islamofobin är utbredd i flera av Europas länder och att fördomar mot muslimer ofta är mer öppen än mot andra minoriteter. Muslimernas utsatthet visar sig bland annat genom att de utsätts för våld, men även genom till exempel protester och skadegörelse mot moskéer.

Speciellt drabbade är muslimska kvinnor som möter diskriminering både på grund av sitt kön och sin religion. Som exempel nämns att 85 procent av alla islamofobiska incidenter i Frankrike drabbade kvinnor.

Muslimer och andra minoriteter i Europa möter diskriminering inom skolväsendet, på arbetsmarknaden och många andra områden. Enligt rapporten kan den ekonomiska krisen i Europa ha drivit på den här utvecklingen. Inte minst har den politiska islamofobin fått gehör. Och inte bara bland extremistiska partier, även om det framhålls i rapporten att det är oroande att nazister når framgångar i vissa länder.

Flera länder kritiseras för inskränkningar i muslimers rättigheter, som restriktioner kopplade till muslimska byggnader och kläder.