Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

- En nynazist i ledande ställning, och som aktivt arbetar för värderingar som går på tvärs mot fackets, kan inte vara medlem i Sif, säger förbundsordförande Mari-Ann Krantz i en kommentar till uteslutningen i Sif-tidningen.

Per Öberg har protesterat och bland annat åberopat artikel 23 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I artikeln står att alla ska ha rätt att ansluta sig till fackföreningar till skydd
för sina intressen.

Mari-Ann Krantz menar att Sif respekterar FN-deklarationen och förklarar att Öberg inte med hänvising till den kan motarbeta det som resten av Sif:s medlemmar anser och vill arbeta för.