Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

- Vi vill visa att vi inte är dåliga människor, säger Neal Land, som är ordförande i föreningen, till tidningen The Longmont Times-Call.

I USA har Adopt A Highway Maintenance Corporation sedan 1990 låtit företag och organisationer sponsra motorvägsavsnitt. Vägarna hålls rena och sponsorerna får marknadsföring i form av en skylt vid vägen. Och nu har alltså den lokala nazistorganisationen i Denver ansökt om, och blivit antagna att sponsra en bit av Highway 85, rapporterar The Longmont Times-Call.

På Denvers gatukontor ville man först refusera föreningens ansökan. Men efter samtal med Anti-Defamation League stod det klart att The National Socialist Movement Denver Unit inte kunde nekas att förvalta motorvägen på grund av sina åsikter. Således bifölls föreningens ansökan och en vägskylt med dess namn finns på plats vid det aktuella vägavsnittet. Första städdagen för de nya förvaltarna är tänkt att genomföras nu på lördag.

I Denver har protester framförts bland annat av GLBT Community Center of Colorado, en Denverbaserad HBT förening. Man vänder sig emot att skattemedel går till att marknadsföra organisationer som diskriminerar människor utifrån ras, religion, kön eller sexualitet.

The National Socialist Movement är ett öppet nationalsocialistiskt parti som har funnits sedan 1974. Partiet skriver på sin hemsida att man kämpar för ett samhälle endast för människor som tillhör den vita rasen och att inga judar eller homosexuella ska finnas i ett sådant samhälle.