Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den 4 februari samlades europeiska högerextremister i Europaparlamentets lokaler i Bryssel vilket var möjligt pågrund att såväl Gyllene gryning som NPD ingår i partiet. De var på plats för att grunda Alliansen för fred och frihet (APF). Nazistiska Svenskarnas parti deltog på mötet och meddelade senare att syftet var att välja styrelse för ett nytt ett paneuropeiskt parti. Enligt partiets egen historiebeskrivning bildades partiet "under lågmälda former" redan i september 2014.

Fördelen med ett paneuropeiskt parti är att det kan söka bidrag från Europaparlamentet för upp till 85 procent av sina utgifter. I slutet av 2014 sökte också APF ekonomiskt stöd. Partiet fick dock avslag då det inte levde upp till kraven på att ha företrädare som är representerade på någon folkvald nivå i minst en fjärdedel av EU-länderna.

Själva hävdar APF att de har stöd av folkvalda politiker i tillräckligt många europeiska länder för att kunna få bidrag. Detta till trots har APF i nuläget inte överklagat Europaparlamentets beslut att inte dela ut ekonomiskt bidrag.

Men även om Alliansen för fred och frihet skulle lyckas samla ihop representanter så att kraven på att ha representanter från en fjärdedel av EU-länderna uppfylls så kan ekonomiska bidrag från Europaparlamentet utebli. I april 2014 ändrade Europaparlamentet regelverket för ekonomiska bidrag till paneuropeiska partier. För att ta emot bidrag måste man ställa upp på EU:s grundläggande värden om respekt för mänskliga rättigheter, demokrati, människans värdighet, frihet, jämlikhet och rättigheter för minoriteter.

De partier som ingår i APF har under de senaste åren haft en rad kontakter med varandra. Bland andra ordföranden Roberto Fiore har talat för Svenskarnas partis aktivister i Sverige, även representanter från NPD har haft kontakter med det svenska nazistpartiet och den tidigare ordföranden för British National party Nick Griffin har talat på en manifestation i Sverige.

Roberto Fiore och även tidigare suttit tillsammans med NPD i det paneuropeiska partiet European National Front, ENF.
 

Dessa ingår i APF

Belgien
Förintelseförnekaren Herve van Laethem från den identitära organisationen Mouvement Nation sitter som ledamot i APFs styrelse. Laethem har sedan 1980-talet lett flera radikala grupper och har flera gånger lagförts för sin öppna rasism.

Danmark
Danskernes Parti, som är Svenskarnas partis systerparti, företräds i APF av partiets ledare Daniel Carlsen. Partiet bildades 2011 och saknar parlamentarisk representation. Partiet har nära relationer med det tyska NPD och är idag den samlade kraften för den splittrade danska vit makt-rörelsen.

Frankrike
Advokaten Olivier Wyssa var tidigare medlem i Front National. Det är numer oklart om han ingår i någon organisation. Han ska ha lämnat Front National på grund av samröre med den numer förbjudna organisationen L' Œuvre française. Han är ledamot i APFs styrelse. Wyssa sitter som politisk vilde i Rhone-Alpes regionala parlament. Han har meddelat att han inte ställer upp för omval i december.
Läs mer …

Grekland
Det nazistiska partiet har nått framgångar såväl nationellt som i Europaparlamentet, där det har tre representanter. Artemis Mattheopoulos som är vice ordförande i AFPs styrelse sitter även i det grekiska parlamentet.
Läs mer …

Italien
Ledaren för Forza Nuova, Roberto Fiore, har de senaste åren varit spindeln i nätet i försöken att bygga allianser mellan Europas högerextrema partier. Han är ordförande för APF. Han valdes in i Europaparlamentet 2008. Partiets saknar idag parlamentarisk representation.
Läs mer …

Spanien
Democracia Nacional företräds av Gonzalo Martin Garcia i APF. Han ansvarar för DNs internationella kontakter. Har sedan tidigare haft kontakt med Svenskarnas parti. Partiet har inga parlamentariska företrädare. Kandiderade till senaste Europaparlamentsvalet.
Läs mer …

Storbritannien

 

 nick griffin

Den före detta partiledare för British National Party, Nick Griffin, ingår i APF. Han var bland annat den som ledde det konstituerande mötet i februari 2015. Griffin satt tidigare i Europaparlamentet för BNP. Griffin driver numer enmansprojektet British Unity.
Läs mer …

Sverige

 

 

 stefan jacobsson

Stefan Jacobsson partiledare för nazistiska Svenskarnas parti, sitter i styrelsen för AFP som ledamot. Svenskarnas parti har de senaste åren blivit allt mer aktivt i bygget av internationella kontakter. Partiet saknar egna parlamentariska mandat (en företrädare för partiet sitter på ett Sverigedemokratiskt mandat i Säters kommunfullmäktige).
Läs mer …

Tyskland

utr npd

Nationaldemokratische Partei Deutschlands vann ett mandat i Europaparlamentsvalet 2014. I APFs styrelse företräds partiet av Jens Pühse, som där har rollen som generalsekreterare. I NPD har han bland annat uppdraget att sköta partiets internationella kontakter. Han har tidigare medverkat på en av Svenskarnas partis konferenser. Partiet har även några få mandat i tyska delstatsparlament.
Läs mer ...

Det är i dagsläget oklart vilka fler organisationer och partier som ingår i APF. Enligt egna uppgifter ska ett drygt 20-tal representanter från olika organisationer varit på plats vid det konstituerande mötet.