Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Nationaldemokraterna (ND) har ansökt om att den 30 november få ha sin demonstration vid Karl XII-statyn vid Kungsträdgården i Stockholm. Polisen avslog begäran med hänvisning till ordningslagen och att den plats som ND ansökt om att vara på ökar hotbilden. Polisen erbjöd istället partiet att vara vid Riddarholmen, där Karl XII ligger begravd, men ND tackade nej till erbjudandet.

Istället överklagade ND beslutet till länsrätten som gjorde samma bedömning som polisen. Domen överklagades under onsdagen till kammarrätten som är sista instans

Rinkeby som protest

I väntan på ett slutligt besked valde ND att även lämna in en ansökan om att få demonstrera i Rinkeby "till Karl XII:s åminnelse, för svenskarnas rätt till eget land". Ansökan uppfattades av polisen som en provokation med tanke på hur många i Rinkeby som har utländsk bakgrund och avslogs med hänvisning till de ordningsstörningar som skulle kunna uppstå.

ND har själva medgivit i sin tidning Nationell Idag och det rör sig om en provaktion. "Om det blir avslag hotar man att som en protest mot myndigheternas godtycke tåga i Rinkeby i stället", skriver de.

Andra demonstrationer

I Stockholm har polisen beviljat Nationalsocialistisk front, som nyligen ombildades till Folkfronten, att demonstrera. Den demonstrationen kommer att gå från Östermalmstorg till Riddarholmen.

I Lund har Fria nationalister Skåne (FNS) ansökt om att få hålla en demonstration. FNS vill samlas på Clemenstorget i centrala Lund, men det beviljar inte polisen, eftersom det krockar med andra arrangemang i samband med att det är skyltsöndag. Något slutligt besked har ännu inte tagits utan de pågår en dialog mellan polis och 30 november-arrangörerna.

I början på 1990-talet ledde firandet av Karl XII till stora oroligheter i såväl Stockholm som Lund.

UPPDATERING 2008-11-28

Nationaldemokraterna har nu accepterat att inte ha sin demonstration vid Karl XII-statyn. Partiet kommer istället gå från Östermalmstorg till Riddarholmen.