Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Nationaldemokraterna slickar såren misslyckandet i valet. Förra veckan presenterade partiet sin nya strategi i en entusiastisk rapport från partiets eftervalskonferens. Efter att ha tangerat resultatet från förra valet med endast tre kommunala mandat borde det ha varit läge för krishantering. Men Nationaldemokraternas menade istället att de senaste fyra årens utveckling ska ses som en stor seger. Nu tar partiet en ny rikting. Långt ifrån de idéer som en gång präglade "folkrörelsen" Nationaldemokraterna.

Läge för ett alternativ till SD
Sverigedemokraternas riksdagsinträde skulle kunna öppna för ett radikalare alternativ likt Nationaldemokraterna. I bakvattnet av Sverigedemokraternas framgångar har partiet drabbats av interna motsättningar på flera håll i landet. Nationaldemokraterna har tidigare varit en samlingsplats för missnöjda och utstötta sverigedemokrater. Det var också så partiet växte fram. Den nuvarande partiledaren Marc Abramsson verkar dock ointresserad av nya medlemmar och ett växande parti.

Nationaldemokraternas kräftgång har blivit en följetong för både aktivister i den nationella rörelsen och utomstående bedömare. Partiets aktivister går efter valrörelsen att räkna på båda händernas fingrar. Under Marc Abramssons tid vid makten i partiet har Nationaldemokraterna förändrats från en bitvis rikstäckande organisation till ett lokalparti i Södertälje-Nykvarn med en veckotidning. Under eftervalskonferens var partiledaren hårt ansatt av missnöjda avhoppade medlemmar och andra som under Abramssons partiledarskap manövrerats bort från partiet.

Lanserar angiverisystem
Marc Abramsson och hans anhang verkar inte ha någon som helst förståelse för kritiken. Abramsson blickar istället mot den sekterism och det ledarskap som finns inom organisationer som nazistiska Svenska Motståndsrörelsen. I en artikel på Nationaldemokraternas hemsida lägger han ut texten:
30 personer enade under en ledning och som är totalt lojala mot sin organisation är mer värt för möjligheten att segra än tusen stycken löst sammansatta personer i ett nätverk där ingen bestämmer.

I samma text lanserar partiledaren ett angiverisystem för att slippa medlemmar som kritiserar honom.

Nationaldemokraterna visar att partiet hellre är tio personer som demonstrerar i en Salemmarsch än ett rikstäckande parti. Abramssons strategi öppnar således för Svenskarnas parti vars strategi verkar vara den motsatta. Efter att nazistpartiet ombildades för två år sedan har den nya strategin burit frukt. Valframgången i Grästorp ger gott självförtroende. Ett självförtroende som Nationaldemokraterna sedan länge förlorat.