Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sedan mars 2022 är NMR-aktivisten Lukas Lindgren, 23, ansvarig utgivare för Nordiska motståndsrörelsens sajt, från vilken organisationen också sprider sina podcasts.

Det är för två uttalanden i två separata poddavsnitt från 2022 som Lindgren nu döms för två fall av tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp.

FAKTA: Hets mot folkgrupp

Hets mot folkgrupp är ett brott som innebär att det är olagligt att offentligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

I vanliga fall är det en allmän åklagare som driver målen om hets mot folkgrupp.

När det rör sig om ett medie, eller annan databas som innehar utgivningsbevis med ansvarig utgivare är det dock Justitiekanslern, JK, som är ensam åklagare och som stämmer den ansvarige utgivaren i domstol.

Källa: Åklagarmyndigheten och Justitiekanslern

I ett av avsnitten säger en av NMR-aktivisterna som medverkar att organisationen ”spärrat av” två ställen där det finns homosexuella, personer som han tycker att man ska kasta från tak så att de, enligt aktivisten, inte kan sprida mer smitta. I avsnittet uppmuntras också till att använda gas för att bli av med ”smitta och parasiter”.

I det andra avsnittet som Lukas Lindgren döms för hävdar NMR-aktivisterna att judar är pedofiler som lemlästar barn och att de försöker ”degenerera hela världen”.

”Mycket grova uttalanden”

Lukas Lindgren förnekar brott och hävdar att det som sägs i avsnitten inte når upp till vad som skulle kunna utgöra hets mot folkgrupp. Rätten konstaterar däremot att det rör sig om tydliga fall av hets mot folkgrupp.

”Tingsrätten kan konstatera att det i båda fallen är fråga om mycket grova uttalanden som på ett närmast övertydligt sätt uttrycker en klar missaktning för homosexuella respektive judar”, skriver Falu tingsrätt i sin dom.

Slipper oftare straff

Expo har tidigare rapporterat om hur förändringar i mediegrundlagarna som trädde i kraft 2019 gjort det lagligt för nazister att hetsa mot judar, muslimer, homosexuella och andra.

Lagändringen innebär att när Justitiekanslern (JK), som är ensam åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål, påbörjar en förundersökning rörande en digital publicering äldre än ett år så får ansvarig utgivare, efter att JK delgivit att förundersökning inletts, två veckor på sig att bedöma materialet.

Väljer utgivaren då att radera innehållet från sin sajt så kan utgivaren inte dömas. Expos granskning visade också att flera publiceringar som JK bedömde var hets mot folkgrupp kunde fortsätta att vara publicerade långt längre än de två veckorna genom att dra ut på delgivningsprocessen.

Lyssna på Studio Expo:

Får inte frikort

Eftersom JK väckte åtal mindre än ett år efter publiceringen av avsnitten som Lindgren åtalas för så gäller inte ansvarsfrihetsreglerna.

Tingsrätten tar inte heller fasta på Lukas Lindgrens förklaring om att avsnitten och det som sägs i dem skulle vara satir eller annan kostnärligt innehåll som tydligt är tänkt att vara humor och dömer honom till villkorlig dom.