Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Information som Expo tagit del av visar att Nordiska motståndsrörelsen regelbundet använt Nacka kommuns träningslokal i anslutning till en galleria. I lokalen har aktivisterna bland annat tränat strid med knivattrapper. 

Lokalen som tillhandahålls av kommunen är även flitigt bokad av idrottsföreningar och många aktiviteterna som bedrivs är riktade mot barn i skolådern. 

Expo har identifierat flera av aktivisterna som tränar i lokalen, bland dem finns NMR:are som är dömda för våldsbrott och knivrelaterade brott. Flera dömdes till fängelse för Nordiska motståndsrörelsens attack mot en antirasistisk demonstration i Kärrtorp 2013. 

NMR tränar kampsport i Nackas lokaler
Här skriver Nordiska motståndsrörelsen på sin hemsida i en så kallad "kamprapport" om kampsportsträningen som de bedriver. Expo kan avslöja att träningen sker i en lokal som hyrs av Nacka kommun.

Kommunen känner till NMR:s närvaro

Att Nordiska motståndsrörelsen använder lokalen har varit känt för Nacka kommun. I början av januari fick bokningsgruppen på kultur- och fritidsenheten i Nacka tips från allmänheten om att NMR tränade i kommunens lokal. Bokningsgruppen tog upp detta med ansvariga. Trots det har kommunen fortsatt att hyra ut lokalen. 

Anders Mebius som är kultur- och fritidsdirektör i Nacka säger till Expo att Nordiska motståndsrörelsen inte bokat lokalen under sitt organisationsnamn.

- Det är en privatperson som bokat lokalen, det vill säga inte organisationen i fråga. Enligt vår bedömning har de bedrivit träning i lokalen, det vill säga inte illegal eller kriminell verksamhet. Vår juridiska bedömning är att vi därför inte kan neka dem att hyra lokalen. Vi får nu följa upp detta och om det framkommer att det förekommer olaglig verksamhet så blir såklart bedömningen en helt annan, säger Anders Mebius till Expo. 

Samtidigt har Nacka kommun en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. I den står det att Nacka kommun ska identifiera miljöer där våldsbejakande extremism odlas.

”Vi skall med ökad kunskap kunna säkra att inte några sådana miljöer förekommer inom den kommunala verksamheten eller verksamhet som är finansierad av kommunen.”

Trots rutinen menar Anders Mebius att Nacka kommun inte kunnat agera annorlunda. 

- Det är en privatperson som bokat och vår bedömning var att de ska träna där. Det är klart att man kan hårddra det och tänka sig att de tränar för att bli starka och för att kunna begå kriminella handlingar. Men här var vår bedömning att det inte kommer pågå kriminella handlingar, säger Mebius till Expo.

Gråzon i lagen

Det är i dagsläget oklart om en kommun har möjligheten att porta organisationer från kommunens lokaler.

- Detta är en gråzon rent juridiskt. Jag känner inte heller till att det har prövats i juridisk instans, säger Robin Andersson Malmros som är projektledare på Segerstedtinstitutet och som forskar på hur skandinaviska kommuner arbetar mot våldsbejakande extremism.  

Andersson Malmros tycker att Nackas hantering av Nordiska motståndsrörelsen är intressant och att de nog får räkna med kritik:

- Nacka har en policy kring hur man ska agera mot våldsbejakande extremister. Så att de vetat om detta, men inte agerat i enighet med sin policy, är intressant för mig som studerar kommuners arbete mot våldsbejakande extremism. De har ju tydligt skrivit att de inte ska tillåta sådana här grupper att agera i kommunens verksamhet. Men när NMR använder kommunens lokaler tar de ju del av den verksamhet som kommunen tillhandahåller, säger Andersson Malmros. 

- Med Nordiska motståndsrörelsen kan man vara ganska säker på vilka normer och värderingar som genomsyrar verksamheten, fortsätter Andersson Malmros.

Flera av de som tränar i Nacka kommuns lokaler deltog i attacken mot antirasister i Kärrtorp 2013. Flera har även fällts för vapen- och knivrelaterade brott.

Tränar för strid

För Nordiska motståndsrörelsen är kampsportsträningen en central del i att förbereda sig för vad de kallar för ”raskriget” och den revolution som man ser framför sig. I Nackas lokaler tränar aktivister bland annat med knivattrapper.

Förra året kunde Expo i sin årsrapport över aktiviteter i Nordiska motståndsrörelsen konstatera att de under 2017 femdubblade sin kampförberedande verksamhet som innefattar fysisk träning och kampsport. 

Esa Holappa som varit ledare för den finska grenen av Nordiska motståndsrörelsen, men som sedan flera år tillbaka lämnat rörelsen och ideologin, kommenterade då granskningen:

- Man måste komma ihåg att NMR är en militant nazistorganisation vars övertygelse är att även om de skulle ta makten genom en fredlig revolution så skulle efterspelet bli blodigt. De tränar inför revolutionen och ett raskrig. Alla som inte är nordiska eller vita är fiender, sa han.

Olämpligt att träningen tillåts

Det är även vanligt att aktivister i Nordiska motståndsrörelsen fälls för vapenbrott, inte sällan för att de varit beväpnade med kniv på offentlig plats. 

I samma träningslokal som Nacka kommun tillgodoser Nordiska motståndsrörelsen håller olika kampsportsföreningar sina träningar. Flera riktar sig mot barngrupper och personer som Expo har varit i kontakt med menar att det är olämpligt att Nordiska motståndsrörelsen får nyttja lokalerna. 

- Vi hade aldrig tillåtit dem som våra hyresgäster det kan jag säga, säger en person som har verksamhet vid träningslokalen.