Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Expo kunde för ett par veckor sedan avslöja att Sverigedemokraterna tillsammans med mångmiljonären Carl Lundström utarbetat en plan för hur man skulle ta makten över Skattebetalarnas förening. Genom brevväxling via e-post Expo tagit del av stod det klart att Sverigedemokraterna ville utnyttja SF och koppla samman invandringens kostnader med skattetrycket.

Idén att ta över Skattebetalarnas förening kommer från Carl Lundström, tillsammans med Ingrid Björkman och Karl Johan Lidefelt. Ingrid Björkman har varit med och grundat det främlingsfientliga nätverket Samfundet för nationell och internationell utveckling och Karl Johan Lidefelt har varit centralfigur i det främlingsfientliga nätverket Folkviljan och massinvandringen. Trion tog kontakt med Kenneth Sandberg, styrelseledamot i Sverigedemokraterna, som snabbt nappade på förslaget och skickade ut ett meddelande till personer inom Sverigedemokraternas partistyrelse.

”Hej Pågar, Efter ett – av flera – telesamtal med trion Karl Johan Lidefeldt – Ingrid Björkman – Carl Lundström, vill jag föreslå följande.”

Det som senare presenteras är ett förslag på fyra punkter om hur man ska kunna få majoritet inom Skattebetalarnas förening. Syftet med att få majoritet i styrelsen beskrivs på följande sätt:

”att förvandla SF till ett nyttigt medel för vår kamp”

Förutom de som ställer upp till omval har medlemmarna kommit in med nomineringar till nyval. Bland de personer som av medlemmar nu nominerats till styrelsen återfinns en rad personer med förflutet i olika främlingsfientliga lobbynätverk som Folkviljan och massinvandringen.

Karl-Johan Lidefeldt som själv varit en av initiativtagarna till kuppförsöket har nominerat vapendragaren Carl Lundström. Lidefeldt har nominerat ytterligare en man till styrelsen.

Förutom nätverket Folkviljan och massinvandringen så har Jan Elfversson från samfundet för nationell och internationell utveckling nominerat Åke Wedin som är engagerad i Folkviljan. Elfversson har även nominerat ytterligare en kvinna.

Lars Jansson som skrev boken Mångkultur eller välfärd? där han hävdar att invandringens kostnader uppgår till 267 miljarder kronor har också varit aktiv i nomineringsförfarandet. Jansson är även han aktiv i Folkviljan och massinvandringen. Han har nominerat Lars Berglund till styrelsen. Berglund har under lång tid varit aktiv i främlingsfientliga sammanhang. Han var riksdagskandidat för Det nya partiet och han skrev också i tidskriften Salt som med tiden uppvisade tydlig antisemitism.

Akademikerna som lobbar för invandringsstopp

I november 1994 grundades det främlingsfientliga nätverket Samfundet för nationell och internationell utveckling. En av grundarna var docent Ingrid Björkman.

Tanken med nätverket var att påverka politiker och media för att få en mer restriktiv flyktingpolitik. I sin egna skrift beskrev de sin verksamhet på följande vis:

• Skriv insändare och debattartiklar i era lokal- och länstidningar. Inte en gång utan många gånger. Riksdagsledamöterna, som noga pejlar stämningarna i den egna valkretsen, läser framför allt de tidningarna. Använd gärna material ur våra artiklar och böcker.

• Ring eller skriv till era kommunalpolitiker och tala med dem om invandringens konsekvenser för kommunen. Ge konkreta exempel, ställ förslag och krav. Flera av er har redan för vana att skriva till beslutsfattare på högre nivå och säga er mening. Det är utmärkt. Fortsätt med det. Dropparna urholkar stenen. Men gå nu även på era kommunalpolitiker.

• Vid olika tillfällen framöver kommer vi att organisera opinionsaktioner på olika fronter. Vi kommer då att skicka ut brev till alla i nätverket med planering, informationsmaterial och instruktioner.

Ny förening bildas
Den 27 april 1997 grundades föreningen Folkviljan och massinvandringen på ett möte i Solna. Som ordförande för föreningen valdes Kenneth Sandberg och till ledamot valdes bland annat Karl Johan Lidefeldt.

Folkviljans arvtagare
Folkviljan kan ses som en fortsättning på Samfundet för nationell och internationell utveckling. Folkviljan jobbade på samma sätt som samfundet med insändare, annonser och flygblad. Folkviljan hade sin storhetstid i slutet av 1990-talet och har de senaste åren fört en alltmer tynande tillvaro. Flera av de medlemmarna som gick att finna i Folkviljan och massinvandringen har senare gått med i Sverigedemokraterna eller Nationaldemokraterna.

Ämnen i artikeln