Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Skolan har haft problem med elever som gjort Hitlerhälsning och rasistiska tillmälen. För att komma tillrätta med problemen valde skolledningen att stänga skolan i två dagar för eleverna medan lärarna tog fram en handlingsplan.

NRP menar att skolan sysslar med hjärntvättning av eleverna. Expo har tagit del av brevet där det bland annat står:

”Denne dåraktige och svenskfientlige rektor har fått inte bara NRP utan även andra nationalsocialister både i Sverige och utomlands att reagera. All världens nationalsocialisters blickar är riktade mot /…/ skolan och dess rektor!”

Rektorn har valt att polisanmäla brevet som hon upplever som hotfullt.

Brevet innehåller även avståndstagande mot mångkulturen och konspirationsidéer om judarnas makt.

NRP bildades 1956 och är ett öppet nazistiskt parti. NRP:s verksamhet har under många år varit blygsam. Det senaste året har dock en viss aktivitet noterats.