Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

10000-tals dokument, fotografier, brev, propaganda och intervjuer. Den tog över två år att skriva men nu är den klar. Sedan förra veckan finns Ut ur skuggan - en kritisk granskning av Sverigedemokraterna i bokhandeln. Boken som berättar om partiets historia, ideologi och väljare är den mest omfattande bok som hittills skrivits om Sverigedemokraterna.

Mikael Ekman som var med och skrev boken Sverigedemokraterna - den nationella rörelsen tillsammans med Stieg Larsson 2001, menar att en del av partiets historia har kompletterats i den nya boken.
– Vi har intervjuat före detta Sverigedemokrater som var med i partiet under dess första år. De berättar historier om ett parti som var starkt sammankopplat med den nazistiska rörelsen. Samtidigt visar vi hur partiet i större grad än vad vi tidigare visste har påverkats av den skånska missnöjespolitiken.

De två författarna menar dessutom att Sverigedemokraterna ljuger om sin historia.
Sverigedemokraterna påstår att de gjort upp med sin historia, men det stämmer inte. Partiets rötter, den rasistiska kampanjgruppen BSS, skönmålas samtidigt som partiet menar att påbörjade en omfattande utrensning när Mikael Jansson tillträdde 1995. Det stämmer att man ville ha bort skinnskallarna. Men inte på grund av deras åsikter, utan på enbart på grund av deras stökiga beteende, säger Daniel Poohl.

Sverigedemokraterna har gått från ett litet parti till att nu stå på randen till sitt genombrott. Men enligt Mikael Ekman har partiets grundbudskap inte ändrats.
– Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti. Partiets livsnerv är kampen mot det mångkulturella samhället.

Även väljarna har undersökts. Läsarna får träffa ett raggargäng utanför Göteborg dör stödet för Sverigedemokraterna är självklart för att sedan lotsas genom den forskning som gjorts om partier som Sverigedemokraternas framgångar.
– Vi menar att det inte går att förstå vilken roll Sverigedemokraterna i den svenska politiken utan att tala om deras väljare. Vi kan visa att Sverigedemokraternas sympatisörer förenas av ett tydligt motstånd mot invandringen. Det är också så man måste se Sverigedemokraterna som parti. Dess födkrok är invandringsmotståndet och intoleransen i det svenska samhället, säger Daniel Poohl

Följ debatten om diskussionen om boken på bloggen Ut ur skuggan

Ämnen i artikeln