Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den extrema och antisemitiska hemsidan drivs av en 32-årig Fagerstabo med ett förflutet i Nationalsocialistisk front. Hemsidan listar 129 namngivna homo- och bisexuella svenskar under rubriken ”Sodomiterna” och har tidigare i flera omgångar utretts för hets mot folkgrupp. Vid namnen citeras också verser ur Bibeln.
Den senaste förundersökningen mot hemsidan lades ned för några veckor sedan och motiverades med Högsta domstolens friande dom mot pingstpastor Åke Green.
Men Sven-Erik Alhem håller inte med åklagaren som lade ned förundersökningen och begär nu en ny prövning.

- Man ska inte kunna vifta med religiösa uttalanden och på så sätt komma undan. HD:s dom behandlade en mycket specifik religiös arena, säger han till Dagens nyheter.

Den nya förundersökningen utreder dels brott mot hetslagstiftningen och dels brott mot personuppgiftslagen.

Svensk gren av amerikansk sekt
Phineas prästerskap har band till den identitetskristna nazistiska traditionen och framställer sig som en svensk gren av den hemliga amerikanska sekten Phineas Priesthood. Namnet är taget från den så kallade Phineaslegenden i Bibeln där Phineas dödar en israelit som haft sex med en midjanitisk kvinna.
Sekten avslöjades 1991 då en medlem dömdes för mordet på civilrättsaktivist och anses ligga bakom flera mord och attentat riktade mot judar, homosexuella och personer som lever i ”rasblandade” förhållanden.
Medlemmar i sekten har också gjort sig skyldiga till flera bankrånsturnéer genom USA.
På den svenska grenens hemsida radas en mängd attentat och mord upp som påstås vara begångna av ”enskilda Phineas präster eller av celler av prästerskapet”.
Däribland flera attentat riktade mot abortkliniker samt ”avrättningar” av abortläkare.