Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

När vi våren 1998 slog oss ned och tittade över förödelsen var det tveksamt om tidningen överhuvudtaget skulle överleva. Expogruppen har dock inte varit inaktiv under året. Vi satte två enkla målsättningar; att bevara arkivet och att bevara researchorganisationen av medarbetare ute i landet. Om dessa två villkor uppfylldes fanns möjligheten att Expo en dag skulle kunna återuppstå.

Under det gångna året har vi på Expo upptäckt att vi har ett stort antal gen-uina vänner. Ett stort tack till alla som hört av sig och kommit med uppmunt-ran och goda råd och velat hjälpa till att få tidningen på fötter igen.

En av dessa vänner är Kurdo Baksi som gett stöd till Expo i både med- och motgång. Beslutet att gå samman med Svartvitt var enkelt att fatta. Expo kan ämnet rasism och högerextremism. Svartvitt kan invandrar- och integrationsfrågor. Tillsammans blir det en stark kombination.

Samgåendet förändrar heller inte grunden för våra två tidningar. Båda tidningarna är partipolitiskt oberoende och för Expo gäller vår ursprungliga plattform oförändrat: »för yttrandefrihet och demokrati, mot rasistiska, antisemitiska och totalitära tendenser i samhället«. Sammanslagningen innebär att Expo kommer att överleva. Målsättningen är att Expo en dag ska kunna stå på egna ben igen.

Att Expo behövs råder det ingen tvekan om. Inte om vi ska döma av all e-post vi får från skolelever, forskare och journalister som vill ha fakta till specialarbeten eller artiklar. Vi har inte hunnit besvara alla frågor, men »Expos extremistjour«, som någon kallade det, kommer att ha öppet igen.
Expo kommer att behövas också i framtiden.

© Expo 1999
(Expo/Svartvitt nr 1 - 1999)

Ämnen i artikeln