Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Även Sverigedemokraterna är en internationell aktör. Partiet samverkar med allierade i både Europaparlamentet och Nordiska rådet. Sommaren 2018 meddelade partiet att de valts in i den konservativa och EU-kritiska partigruppen ECR i EU-parlamentet. En grupp som grundades av brittiska Tories och som bland annat består av det polska partiet Lag och rättvisa och SD:s nordiska systerpartier Dansk Folkeparti och Sannfinländarna. Även i Nordiska rådet, där partiet sitter i partigruppen Nordisk frihet samverkar man med sina finska och danska vänner.

Samarbetena är ett led i partiets försök att profilera sig som ett konservativt parti. I mars befann sig Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson och Tobias Andersson, talesperson för Ungsvenskarna på en resa till USA där de enligt egen utsago bland annat träffat amerikanska tankesmedjor för att knyta kontakter. Under den stora konservativa konferensen CPAC höll även Mattias Karlsson tal.

För Sverigedemokraterna har alltid partiets internationella kontakter varit en känslig fråga. Samverkan med alltför radikala grupper riskerar att blåsa upp till skandaler på hemmaplan.

Det var en av anledningarna till att partiet efter förra Europaparlamentsvalet valde att gå in i partigruppen EFDD, där de satt tillsammans med bland andra brittiska UKIP och italienska Femstjärnerörelsen. Som en del av samarbetet fick SD 2016 en aktiv roll i galan European Freedom Awards som arrangerades i Stockholm. Arrangör för tillställningen var en stiftelse knuten till Alliansen för direktdemokrati i Europa, ett pan-europeiskt parti som grundades 2014 och upphörde 2016 och där SD och flera av de andra partierna i EFDD-gruppen ingick.

Från partiets grundande 1988 och något decennium framåt hade SD täta kontakter med europeiska fascist- och rasistpartier. Framför allt var banden till franska Front National och British National Party täta. Under en period i slutet av 1990-talet var partiet en del av Euro-Nat, som samlade en stor del av de mest betydelsefulla rasistpartierna i Europa.

Samtidigt som de formella samarbetena under 2000-talet tonades ner byggde SD-politikern Kent Ekeroth upp ett eget nätverk, framför allt inom den antimuslimska miljön.

Under en period var Ekeroth också SD:s internationella sekreterare, då i det pan-europeiska partiet Europeiska alliansen för frihet, EAF. Där ingick representanter från bland annat franska Front National, österrikiska FPÖ och nederländska Frihetspartiet.

Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, ingick 2015 i ett samarbete med ungdomsförbunden till de moderpartier som var en del av EAF, under namnet Young European Alliance for Hope, YEAH. SDU lämnade samma år samarbetet, några månader innan det svenska valet.

Året därpå bröt Sverigedemokraternas med sitt ungdomsförbund och uteslöt flera av de ledande personerna. Flera av de som uteslöts grundade senare partiet Alternativ för Sverige, som sedan dess återknutit kontakterna med några av partierna som ingick i EAF.

Dagens ungdomsförbund Ungsvenskarna är sedan slutet av 2018 anslutna till European Young Conservatives, där bland annat ungdomsförbunden till polska Lag och rättvisa, Schweiziska folkpartiet, norska Fremskrittspartiet och israeliska Likud ingår.

Läs Expos granskning om svenska extremhögerns internationella kontakter här.

Läs hela granskningen i Expo #1-2019.