Så bygger extremhögern internationella nätverk | Expo.se

Så bygger extremhögern internationella nätverk

Publicerad 2019-04-04 09:22

Nordiska motståndsrörelsen 2018.

NMR har presenterat en femårsplan där ökat internationellt engagemang lyfts fram som centralt.

Det vita EU.

Inflytande från Ryssland eller band till USA? Expos granskning visar att den svenska extremhögerns internationella kontakter inte ser ut som många tror.

Expo har kartlagt den svenska extremhögerns internationella kontakter sedan 2016. Totalt rör det sig om 90 identifierade tillfällen där svenska högerextremister varit utomlands och mött likasinnade eller när internationella organisationer eller enskilda aktörer deltagit i svenska evenemang. I de flesta fall handlar det om svenskar som deltar på utländska sammankomster, totalt 71 tillfällen.

Den samlade bilden visar en ny bild av den svenska extremhögerns internationella utbyte.

Der Dritte Weg
Der Dritte Weg är den orgaisation som NMR har mest utbyte med. Foto: CC

USA och Ryssland i fokus

Fokus för den svenska debatten om högerextremas internationella kontakter har varit kopplingar till ryska grupper. Före 2016 förekom sådana kontakter. Till exempel hade Nordiska motståndsrörelsen, NMR, täta band till Ryska imperiska rörelsen.

Sedan dess har de öppna kontakterna upphört, men de kan ha fortsatt under mer informella former.

SvenskT deltagande utomlands

Tyskland: 17

Danmark: 9

Polen: 7

Estland: 5

Italien: 4

Lettland: 4

Ukraina: 4

Ungern: 4

Bulgarien: 3

USA: 3

Finland: 2

Holland: 2

Tjeckien: 2

England: 1

Frankrike: 1

Norge: 1

Sydafrika: 1

Vitryssland: 1

TOTALT: 71

Inte heller kontakterna med USA är så utbredda som mediebevakningen under senare år kan ha gett sken av.

Utöver två konferenser och en demonstration i USA, plus en konferens i Sydafrika, har den svenska extremhögern endast rest till andra europeiska länder.

Framför allt sker utbyten med likasinnade i Tyskland (17 kontakter), Danmark (9) och Polen (7)

Tyskland och Polen

NMR är i grunden en internationell organisation med grenar i samtliga nordiska länder. Målet är att skapa ”en nordisk självförsörjande stat”. NMR har sedan 2016 vid 19 identifierade tillfällen besökt andra aktörer utomlands. Av dessa har tio skett i Tyskland och tre i Bulgarien. Den organisation som NMR haft tätast band till de senaste åren är de tyska nazisterna i Der Dritte Weg (Den tredje vägen), ett utbrytarparti från NPD som grundades 2013.

Nordisk ungdom är den organisation i Sverige, vid sidan av NMR, som oftast deltar i evenemang utomlands. De internationella samarbetena har haft avgörande betydelse för organisationens utveckling sedan starten 2010. Mest kontakt har de under den undersökta perioden haft med grupper i Polen (6), Estland (4) och Lettland (4). Organisationen har även vid två tillfällen varit i Ukraina för att solidarisera sig med landets nationalister.

Nya organisationer – gamla nätverk

Internationella kontakter är ofta mer person- än organisationsbundna. De nya grupper som bildats under de senaste åren drivs av personer med lång bakgrund inom extremhögern. Det är med hjälp av deras internationella kontaktnät som organisationerna byggt upp sina nätverk.

Alternativ för Sverige grundades 2018 av ledande personer från Sverigedemokraternas uteslutna ungdomsförbund. De har tagit med sig delar av sitt tidigare kontaktnät från SDU-tiden. När Alternativ för Sverige höll ett valmöte i centrala Stockholm inför förra årets val, fanns representanter från italienska Lega Nord, Alternativ för Tyskland, belgiska Vlaams Belang och Estlands konservativa folkparti på plats.

Alternativ för Sverige.
Lega Nord-politikerna Alessandro Sansoni och Gianluco Cantalamessa besökte AFS under valrörelsen. Foto: David Lagerlöf

En annan relativt nybildad organisation som använder sig av tidigare kontakter är Det fria Sverige, som lanserades i slutet av 2017. I organisationen ingår personer med kopplingar till framför allt det pan-europeiska partiet APF. Det fria Sverige har i huvudsak besökt tyska NPD.

Alt-right i Sverige

Nordisk alternativhöger var vid bildandet våren 2017 tätt sammanlänkade med den amerikanska Alt-right-rörelsen och framför allt en av dess frontfigurer, Richard Spencer. Men trots Nordisk alternativhögers internationella prägel så har det inte återspeglats i det synliga arbetet även om man vid upprepande tillfällen försökt få Richard Spencer till Sverige – dock utan framgång. Idag är kontakterna med Spencer officiellt brutna.

Christoffer Dulny och Daniel Friberg från Nordisk alternativhöger.
Christoffer Dulny och Daniel Friberg från Nordisk alternativhöger. Foto: Hampus Andersson

Organisationens två frontfigurer – den tidigare sverigedemokraten Christoffer Dulny och vit makt-veteranen Daniel Friberg – deltog på demonstrationen ”Unite the Right” i Charlottesville, Virginia, augusti 2017.

APF avviker

Bland de grupper vi granskat är det bara det pan-europeiska partiet Alliance for Peace and Freedom, APF, som har haft öppen kontakt med ryska högerextremister sedan 2016. Generalsekreterare är Stefan Jacobsson, tidigare partiledare för det nedlagda Svenskarnas parti och innan dess aktiv i NMR. Kopplad till APF är även stiftelsen Europa Terra Nostra, där vit makt-veteranen Dan Eriksson är ordförande. Han är även ordförande för Det fria Sverige.

APF samlar flera av de mest radikala europeiska högerextrema partierna. Ordförande är Roberto Fiore, partiledare för italienska Forza Nuova. Vice ordförande är Nick Griffin som tidigare var partiledare för British National Party. Med tiden har tyska NPD fått en allt starkare position i organisationen.

Europa Terra Nostra har genomfört flera evenemang. Tillsammans med numera nedlagda Motgift och Logik förlag anordnade stiftelsen 2016 Manhemsdagen i Sverige. I oktober 2017 höll de i den internationella konferensen ”Vändpunkt Syrien” i Göteborg.

Så gjorde vi

Vi har tittat på svenska, högerextrema aktörer, organisationer och partier som deltagit eller anordnat konferenser med en internationell prägel. Fokus för granskningen är externa kontakter.

En stor del av informationen kommer från aktörernas egna rapportering som de lagt upp på sina hemsidor, Facebook eller andra sociala medier.

SD har oftast mer formaliserade kontakter och internationella åtaganden, inom till exempel EU och Nordiska rådet. Partiets internationella verksamhet har lämnats utanför den statistiska sammanställningen.

Konferensverksamhet

Konferenser har fått en allt viktigare roll i den internationella extremhögern. De ger rörelsen ett skimmer av seriositet och en möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer. I Sverige har det de senaste åren arrangerats flera internationella konferenser, både av svenska och utländska aktörer – vid sidan av de etablerade partierna och organisationerna.

Identitär idé är sedan 2009 en årligen återkommande konferens i Sverige. Den ställdes dock in 2018 då huvudtalaren, Alt-right-profilen Richard Spencer, inte fick inresetillstånd till EU. Bakom arrangemanget står Arktos förlag som drivs av Daniel Friberg och bloggportalen Motpol.nu. När tillställningen ställdes in organiserade Nordisk alternativhöger istället en egen konferens.

Ett annat exempel är skandinaviska Scandza Forum som har hållit konferenser i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.

Men det är inte bara organisationer som är aktiva utomlands. Marcus Follin, som brukar kalla sig The Golden One, har talat på konferenser i USA, Holland och Ukraina. En annan aktör är Ingrid Carlqvist som medverkat i sammanhang i England och Sydafrika.

Sverigedemokraterna ingår inte i sammanställningen (läs mer om partiets internationella arbete här).

Läs hela granskningen i Expo #1-2019. 


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Datadrivet kampanjarbete

dfd

Ett pilotprojekt med Röda Korsets ungdomsförbund - läs vår rapport!

Annons