Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I den pågående debatten inom Sverigedemokraternas om uteslutningar av medlemmar anser riksdagsledamot Carina Herrstedt att uteslutningar måste göras mer restriktivt. Hon är ordförande i Sverigedemokraternas medlemsutskott, det organ som handlägger de utredningar som väcks mot partiets medlemmar.

Det är i ett internt utskick som Expo har tagit del av som Herrstedt och den avgående ordföranden för SD Syd, Jens Leandersson, delger de övriga medlemmarna sina synpunkter.

Förra veckan rapporterade Expo om riksdagsledamoten Toralf Alfsson, som i ett blogginlägg kritiserade Tommy Hansson, chefredaktören för partiorganet SD-Kuriren.

Alfsson menade att det är "ologiskt" av partiet att öppna uteslutningsärenden mot personer som uttryckt sig "klumpigt" vid enstaka tillfällen. I likhet med Alfsson anser Herrstedt och Leandersson att uteslutningar genomförs för lättvindligt.

"Vi anser att en utslutning endast ska drabba den som begått ett grovt brott eller förorsakat partiet stor skada eller som upprepade tillfällen missköter sig eller uttrycker sig rasistiskt", skriver de.

Kritik riktas också mot att "partiföreträdare springer till medierna och uttalar sig." Utskicket fortsätter: "Lika illa berörda blir vi när medlemmar använder sig av medierna för att nå personliga fördelar i interna konflikter eller för att kritisera partiledningen."

Herrstedt och Leandersson föreslår andra former av bestraffning än uteslutning för en partimedlem som "uttryckt sig olämpligt vid upprepade tillfällen". Åtgärderna kan vara "att man får lämna ett uppdrag i någon nämnd eller styrelse, att man uppmanas lämna en förtroendepost, att man inte anses lämplig att kandidera till en förtroendepost i nästkommande val."

Tre sverigedemokrater till har undertecknat utskicket. Det är Helmuth Petersén, Paul Svensson och Kjell Dahlin, alla tre tillhörande SD Syd.