Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under året har partiets kontakter med den högerextrema världen ökat. Tillsammans med Sverigedemokraterna, CentrumDemokraterna och Sjöbopartiet har NyD skapat en »politisk klubb« i Stockholm, för att diskutera framtiden och taktikfrågor. Målet är ett eventuellt samgående inför valet 1998.

Med knappt 500 medlemmar är NyD idag mindre än både SD och Sjöbopartiet, men partistödet på 21 miljoner kronor gör partiet intressant för de mer extrema grupperna.

Grälen inom partiet fortsätter. Till partistämman i Jönköping i november sammankallade Vivianne Franzén den styrelse som tillsattes under kuppartade former i april i år. Viceordföranden Sten Dybeck, som har goda kontakter till den högerextrema gruppen Contra och gärna ställer partiets medlemsmatrikel till förfogande för utskick, betraktas av avhoppade nydemokrater som »mycket extrem«, och partisekreteraren Lars Moquist ”hade passat bättre i Tyskland på 30-talet” säger Bert Karlsson till Aftonbladet den 17 september.

I EU-valet i september fick NyD inte mer än 0,1 procent (2 841 röster), vilket ska jämföras med 4,4 procent i en opinionsundersökning i oktober 1992 och 1,23 procent i riksdagsvalet 1994. Bästa resultat i EU-valet fick NyD i Kopparbergs-, Kristianstads- och Östergötlands län (0,2 procent).

© Expo 1995