Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

De judiska församlingarnas sammanställning av antisemitiska incidenter innehåller delvis daterade och specificerade händelser, men också generella noteringar.

Sammanställningen är inte heltäckande men ger en bild av de intensifierade antijudiska stämningarna under Gazakriget. Församlingarna har registrerat fyra brandattentat. Även flera fall av trakasserier, hot och skadegörelse har rapporterats. En församlingsmedlem i Helsingborg har utsatts för skadegörelse på sin bil.

En judisk butiksägare i Malmö har fått ett av sina skyltfönster skadat. I samband med en demonstration för solidaritet för Gaza i Borås den 10 januari blev två personer från Liberala ungdomsförbundet misshandlade. Innan misshandeln trakasserades de av en grupp personer som förklarade att alla judar ska utrotas.

Om man utgår från de daterade och specificerade händelserna i sammanställningen handlar det om 11 incidenter på 22 dagar, vilket innebär en antisemitisk incident varannan dag. Men omfattningen är större än så.

Glåpord och klotter

I sammanställningen konstateras också att församlingsmedlemmar i Malmö har fått ta emot förolämpningar på allmän plats. De judiska församlingarna menar också att antisemitiskt klotter har "intensifierats i hela landet".

Det har också förekommit antisemitiska inslag i flera av de demonstrationer som arrangerats mot Israels krig i Gaza. Bland annat har Israel likställts med Hitlertyskland och i vissa fall har antisemitiska slagord förekommit.
Enligt de judiska församlingarnas sammanställning har de antisemitiska incidenterna alltså ökat. Det finns ingen jämförelsedata som visar hur stor ökningen är, men beskrivningen bekräftas av polisen.

Susanne Gosenius vid Skånepolisen berättar att det har kommit in fler anmälningar om skadegörelse mot judiska församlingar än vanligt. Maria Axfeldt vid Stockholmspolisens hatbrottsgrupp säger sig också ha sett en -ökning av hatbrott med antisemitiska motiv.

Oro och rädsla

Hos judiska församlingen i Stockholm har man märkt av den ökade antisemitismen. Enligt Lena Posner-Körösi, ordförande för Judiska församlingen i Stockholm, känner många av medlemmarna oro.

– Det blir ännu tydligare i sådana här tider att det är många som inte vågar gå omkring med en Davidsstjärna runt halsen och visa att man har en judisk tillhörighet.

Flera av medlemmarna har till och med varit rädda för att gå på församlingens aktiviteter.

– Det är framför allt äldre personer som har hört av sig och frågat om det är okej att de kommer på våra evenemang, om det finns bevakning.

Vill ha hjälp med säkerhet

I samband med kriget i Gaza tvingades de judiska församlingarna i Sverige att höja sin beredskap. Bland annat ökade de sin bevakning av församlingarnas lokaler. Judiska församlingen i Stockholm skickade även ut ett brev till medlemmarna där de uppmanades att rapportera antisemitiska incidenter. Den ökade oron har fått Judiska centralrådet att skicka in en skrivelse till justitieminister Beatrice Ask där de vädjar att hon ska se till att församlingarna inte ska behöva bekosta sin säkerhet själva.

– Det är anmärkningsvärt i ett demokratiskt land att samhället inte tar det ekonomiska ansvaret för vår säkerhet, säger Lena Posner-Körösi.

 

 

 

Ämnen i artikeln