Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Rapporten Våldsbejakande extremism i Sverige – Nuläge och tendenser är en uppföljning av tidigare rapporter om våldsbejakande politisk extremism och våldsbejakande islamistisk extremism. Rapportförfattaren Doris Högne Rydheim har bland annat fått i uppdrag att beskriva tendenser som kan påverka våldsbejakande extremistmiljöer.

Den antimuslimska Counterjihad-rörelsen lyfts fram i rapporten. Den beskrivs som en antidemokratisk rörelse med flera ideologiska likheter med vit makt-rörelsen. Countjihad-rörelsen ingår ännu inte i SÄPO:s bevakningsområde, men rapportförfattaren menar att det finns anledning att fundera på vilket hot rörelsen kan utgöra på sikt.

Doris Högne Rydheim har använt sig av uppgifter från säkerhetspolisen, SÄPO, som menar att det i och med att det är valår finns en förhöjt hot från våldsbejakande grupper mot politiker, myndighetspersoner och enskilda individer.

De tre miljöer som bedömts är vit makt-miljön, där bland andra nazistiska Svenskarnas parti och Svenska motståndsrörelsen ingår, den autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön.

Vit makt-miljön bedöms främst utgöra ett hot mot enskilda individer i form av hatbrott. SÄPO menar dock att miljön varken har förmågan eller avsikten att agera mot systemets mest grundläggande funktioner.

I rapporten som lämnades över till Birgitta Ohlsson i fredags framgår att både vit makt-miljön och den autonoma miljön kan genomföra attentat. SÄPO befarar att antalet attentatsförberedelser från våldsbejakande islamistiska miljön kan öka. Anledningar till den ökade hotbilden från den vålsbejakande islamistiska miljön är, enligt SÄPO, att fler rest till konfliktländer och tränat sig i eller deltagit i strider. Sverige pekas också ut som ett önskvärt mål för attentat.