Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Konspirationsdrivna anti-statliga aktörer arbetar för att dra med sig extremistmiljöerna samt våldsbejakande extremer – det är något som blivit tydligt för Säkerhetspolisen under det senaste året. Säpos biträdande chef för kontraterrorism och författningsskydd, Susanna Trehörning, säger att det handlar om flera olika grupper.

– Man kan säga att de traditionella miljöerna, vänster, höger och islamistiska, de blir alltmer diffusa. Det har nästan blivit som ett smörgåsbord, där man plockar lite från olika ideologier och sen samlas kring en sakfråga i stället, säger Susanna Trehörning, till Expo. 

Susanna Trehörning menar att det är just sakfrågorna som blivit alltmer hotdrivande och inte politiska ideologier. Samtidigt har extrema tankar och uttryck på internet enligt Säpo normaliserats, till och med accepterats i viss mån. Det gör det svårare att avgöra när en individs åsikt går över till avsikt, det vill säga vem som är villig att agera.  

Läs också Daniel Poohl: En ny form av terror tar form

Ökat informationsflöde

Säpos informationflöde ökade i samband med koranbränningen tidigare i år och andra manifestationer. De bedömer att utvecklingen kommer fortgå. I den information Säkerhetspolisen hanterar förekommer individer, nätverk och grupper som infiltrerar myndigheter och som försöker närma sig beslutsfattare. Målet är ofta att långsiktigt säkerställa någon form av samhällskollaps, menar Susanna Trehörning. Det handlar om att anförskaffa vapen och säkerställa att man har ett bra nätverk som kan träda in när själva kollapsen sker. Det finns också ett fokus på att träna för strid.

– Man vill bygga upp en alternativ samhällsstruktur och ordningsmakt. På sikt är det här ett mycket allvarligt hot mot Sveriges demokrati och säkerhet, säger Susanna Trehörning till Expo.

Det finns i dag brister i säkerhetsskyddet inom säkerhetskänsliga verksamheter på alla områden. Bristerna påverkar verksamheters förmåga att skydda sig och riskerar att leda till att uppgifter om Sveriges totalförsvarsförmåga röjs, skriver Säpo i sitt pressmeddelnade.

Säpo pekar också på att digitala plattformarnas utveckling ökar möjligheterna för dessa rörelser att operera i det dolda. Extrema idéer, konspirationsteorier och anti-statliga narrativ har fått fäste i ett bredare samhällsskikt, något som utnyttjas av såväl våldsbejakande extremister som främmande makt – vars intressen allt oftare sammanfaller, enligt Säpo.

–  Det riskerar att på sikt undergräva förtroendet för samhällets institutioner, politikers beslutsfattande och statens legitimitet, säger Charlotte von Essen i Säpos pressmeddelande.

Läs också Misstänkt för olovlig kårverksamhet har bakgrund i vit makt-miljön

Ryssland största hotet internationellt

I nuläget utgörs det största hotet av Ryssland, Kina och Iran. I samband med Rysslands anfallskrig mot Ukraina har äver Europas och Sveriges säkerhet påverkats då Ryssland anser sig vara i konflikt med ett kollektivt väst samt Nato. Om Ryssland i dagsläget ses som ett konkret hot så utgör Kina ett mer långsigtigt och växande hot, skriver Säpo i sin lägesbild.