Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

 • Ni påstår att ni motarbetar antisemitiska strömningar, vilket är bra. Men varför nämner ni inget om den antisemitism som frodas bland muslimska ungdomar eller den vanliga antisemitismen inom vänsterextrema rörelser?

  Expo motarbetar all form av rasism, vare sig den är svensk, muslimsk eller judisk. Däremot ligger fokus för vår bevakning huvudsakligen på inhemska högerextrema grupper och organiserad rasism i det "nationella" spektrat.

  Expo gör ingen skillnad på högerextremister i olika länder. Då det varit befogat har Expo självfallet sagt vårt. Sålunda har Expo vid åtskilliga tillfällen skrivit om till exempel Radio Islam. Ett annat exempel var tumultet kring FN-konferensen i Durban 2001, där ohämmad nazistisk propaganda spreds av vissa pro-muslimska grupper. I det fallet var det fyra organisationer i Sverige som öppet reagerade; förutom Expo var det Svenska Helsingforskommittén, Fonden för Mänskliga Rättigheter och Rädda Barnen. Och vi har skrivit om den omdebatterade muren i Israel.

 • Skrev ni något om den judiske man som misshandlades, hotades och fick sin butik sönderslagen i Malmö härförleden? Om inte, var det för att händelsen var förknippad med ovanstående?

  Jo. Detta ingick i Expos rapportering om antisemitiska incidenter till EU:s Monitoring Center i Wien och ingår därmed i statistiken över incidenter. Men det är självklart så att Expo inte skriver om allt som händer i Sverige; vi täcker kanske en procent av alla rasistiska dåd och våldsdåd som sker. Vi har heller inte skrivit om det uppmärksammade överfallet av tre invandrare i Grums häromdagen. Vi skriver sådana nyheter huvudsakligen då de kan länkas till en specifik organisation eller då de ingår i en kampanj eller liknande.

 • Hur vågar ni påstå att Contra är en högerextrem tidning? (En tidning som sedan 1970-talet tagit avstånd från extrema rörelser som nazism och kommunism. Ni stämplar den som högerextrem pga några artiklar som kritiserar invandringspolitiken.)

  Att Contra säger sig ta avstånd från nazism och kommunism innebär självfallet inte att tidningen inte kan vara högerextrem. Orden är inte synonymer till varandra. Nazism är en högerextrem företeelse. Av detta följer inte att alla högerextremister är nazister.

  Tidskriften Contra är en marginell företeelse som Expo nämnt vid kanske två-tre tillfällen de gångna tio åren. Gruppen uppstod ur den det så kallade Demokratisk Allians på 1970-talet. Det skulle bli för långrandigt att här gå igenom alla irrgångar och politiska belastningar som aktivisterna i Contra dragit på sig under åren.

  Den som vill ha ett klarläggande om organisationens karaktär rekommenderas läsa boken Till höger om neutraliteten av Sven Ove Hansson. Låt oss nöja oss med att konstatera att då Hansson utkom med sin bok så åtalades han för förtal på sexton punkter av Contras dåvarande chefredaktör Carl G Holm, däribland det faktum att Hansson beskrev Holm som "högerextremist". Rättegången tog två dagar varefter det tog juryn tio minuter att frikänna Hansson på samtliga punkter. Det är alltså lagligt att kalla Contra för en högerextrem tidning eftersom påståendet kan styrkas på ett betryggande sätt.

 • Beror ovanstående på er egen vänstervänsterövertygelse?

  Nej. Det beror på att vi kan sedan snart 30 år kunnat definiera Contra som en förvisso slipsförsedd men dock högerextrem tidning.
  Se också tidigare artiklar i arkivet:
  Contra och invandringen (Arkivet)
  Contraflirt med vit makt-musiken (Arkivet)
  Contras falska debatt (Arkivet)

 • Tycker ni än idag att ni behandlade Per Landin på ett rätt sätt?

  När kommer en kantboll. Faktiskt den enda riktigt intressanta frågan från Emmis. Resten av frågorna är stapelvaror som bygger på hennes (hans?) egna förutfattade meningar om Expo, eller vad Emmis snappat upp från en eller annan "Expoätare".

  1996 fick Per Landin ett vredesutbrott och anklagade Expo för att ha kallat honom för rasist. Det var nonsens. Expo har aldrig kallat Landin för rasist och Landin kunde heller inte leda sin tes i bevis genom minsta citat. Vad det egentligen handlade om var att en krönikör på Expo dristat sig till att kritisera en text om radikalkonservatism som Landin publicerat i DN. Expos krönikör var alltså oense med Per Landin, vilket föranledde Per Landin att påstå att Expo kallade honom för rasist.

  Inte desto mindre skyndade tidskriften Contra till Landins försvar. Inte heller Contra undersökte vad Expo faktiskt skrivit om Landin, och var alltså upprörda över att Expo kallat honom för rasist. Vilket Expo alltså inte gjort. Landin har därefter fått stöd från diverse obskyra "nationella" grupper som infört detta påstående som stapelvara i arsenalen. Och ny tydligen också Emmis.

  Ingen av dessa – inte heller Emmis – tycks ha minsta intresse av att gå tillbaka och titta efter vad Expo egentligen skrev. Om Emmis och andra propagandister bemödade sig om att kolla fakta så skulle ju en bra story spricka. Men det är begripligt om Emmis har till exempel tidskriften Contra som källmaterial om Expo.

  Texten finns i Expos arkiv på nätet. Den har rubriken Junge Freiheit; sök under Krönikor och läs gärna även texten Contras falska debatt i samma mapp. Frågan dyker upp med jämna mellanrum. Så sent som i fjol återupprepade Landin sin kria i sina memoarer, boken Jag heter Per Landin. Detta kommenterades i Expo nr 1 i år. Längst ned i denna text återger jag vad Expo skrev för några månader sedan i kolumnen Noterat i marginalen.

  Nå – den fråga Emmis nu måste besvara är vari kritiken består? Vad var fel i Expos behandling av Per Landin? Får skribenter på DN inte kritiseras?

 • Min farfar sade en gång att judiska familjer ägde många varuhus i 30-talets Sverige? Han var SAP:are. Men skulle ni klassa honom som nazistsympatisör? Eftersom jag är hans barnbarn, skulle ni anklaga mig för något sådant också?

  Nej. Och för att vi ska klassa dig som nazist måste du nog skaffa dig lite bättre meriter än vad du uppvisar i det här brevet.

 • Varför lägger ni inget fokus på Stalins, Lenins och Maos folkmord? Kritiserar ni Nordkorea? (Jag påpekar detta eftersom ni säger er stå upp för demokratin)

  Suck. Än en gång. Expo granskar organiserad nazism och högerextremism, huvudsakligen svenska grupper befintliga i Sverige. Alltså inte Nordkorea eller Mao, eller för den delen amerikanskt folkmord av indianer eller ens Usama bin Laden. Det finns andra som på ett förtjänstfullt sätt ägnar sig åt dessa ämnen och personer. Personligen tycker jag att Mao Zedong tankar är något av det grumligaste nonsens som förekommit i modern politik och att den diktatur som består i Kina är vedervärdig. Men detta är alltså inte föremål för Expos verksamhet. Vi granskar extremhögern, inte extremvänstern.

  Alltså – kritisera gärna Expo. Men låt bli att tala om för Expo vad vi borde syssla med. Expo har en plattform och det är enligt denna vi arbetar. Din kritik är ungefär lika begåvad som att skriva till Kennelklubben och skälla på den för att de inte också lägger fokus på fågelskådning.

 • Varför lät ni Ung Vänsters dåvarande ordförande Jenny Lindahl skriva kolumner i er tidning? Denna tjej var vid detta tillfälle en tydlig kommunistsympatisör. Rimmar gott med demokratin....

  Jenny Lindahl (v) och Kjell Andersson (fp) var två politiker som på var sitt sätt blev inblandade i en antirasistisk demonstration som urartade i Trollhättan 1996. Följaktligen ombads de bägge att redovisa sin syn på vad som hade skett.

  Vänsterpartiet är ett demokratiskt parti som accepterar fria val och respekterar svensk parlamentarism. Det finns ingen som helst orsak att sätta munkavle på Jenny Lindahl bara för att du inte tycker som henne. Att hon förekommit som krönikör i Expo innebär inte att Expo uttrycker sympati för Vänsterpartiet, eller, för den delen, att vi uttrycker stöd för moderaterna eller centerpartiet därför att Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson varit krönikörer det senaste året.

 • Borde ni inte fundera själv på att rensa i de egna leden?

  Jaha. Vem är det du vill sparka från redaktionen?

  M v h


  STIEG LARSSON

  NOTERAT I MARGINALEN
  Per Landins andliga tomrum
  För snart ett decennium sedan ondgjorde sig en av den svenska kulturens härolder, Per Landin, över att Expo hade kallat honom för rasist och buntat ihop honom med allsköns suspekt drägg på gatuplanet. Sånt går inte för sig. Per Landin är finkulturell och arbetar på DN:s kulturredaktion och kan därför inte ha något med dylik smuts att göra.

  Landins utbrott har därefter använts av diverse högerextrema propagandister som en anklagelseakt mot Expo – att Expo ska ha "stämplat " Landin som rasist – vilket bara bevisar vilken oseriös snasktidning Expo är. Nu var det för all del inte på det viset. Expo har alltså aldrig kallat Landin för rasist.

  Verkligheten bakom den famösa skrönan är betydligt torrare. En kolumnist i Expo, den tyske dokumentärfilmaren Michael Schmidt, skrev 1996 en krönika om radikalkonservatismen. Schmidt hade i det sammanhanget osmaken att såga en artikelserie om den tyska radikalkonservatismen som Per Landin publicerat i DN. Detta bristande knäfall föranledde efterhand Landin att påstå att Expo hade anklagat honom för att vara rasist eller möjligen nazist – vilket varken Michael Schmidt eller någon annan på Expo hade gjort.

  De som däremot påstått att Landin har en oklar gränsdragning till fascismen var bland andra Björn Sandmark, som i Ord & Bild skärskådat Landins politiska hållning, och Per Ahlmark som i sin bok Det öppna såret sågade Landin jäms med fotknölarna. Ahlmarks text repriserades sedermera i Judisk krönika. Inte heller dessa skribenter anklagade Landin för att vara rasist. Däremot ifrågasatte de möjligen hans politiska förstånd och svärmeri för den framlidne fascistledaren Per Engdahl. Från Expos sida drogs slutsatsen att Landin antingen uppfattade all form av kritik som en anklagelse om rasism – vilket antyder en märklig självbild – eller att Landin helt enkelt blandat ihop Expo med Ord & Bild, Per Ahlmark och Judisk krönika. Från Expos sida glömdes därför den Landinska kritiken ganska snart.

  Nu har dock Per Landin utkommit med boken Jag heter Per Landin (Symposium 2004), i vilken Per Landin är huvudperson och uttolkare av modernismens brister. Det är en sorts memoar i form av kommenterande krönikor. Och se där – Landin förfäktar ännu tesen att Expo är en folkdomstol som brännmärkt honom som extremist.

  Att Per Landin ännu efter snart tio år inte kan citera korrekt ska vi inte orda så mycket om. Kapitlet har titeln Vi lever i ett andligt tomrum. Vi förmodar att det är Expo som står för tomrummet. Han skriver att han ser faran i att Sverige är Europas mest sekulariserade land – inklusive det numera nedlagda Sovjetunionen – där antirasistiska galor och feministiska nätverk fått ersätta en bärkraftig värdegrund. Gott så.

  Det som oroar oss på Expo är att Per Landin stundom dristar sig till att själv försöka fylla ut det andliga tomrummet. Då går det riktigt illa. Lite längre fram i hans funderingar sätter han rubriken Konservativa röster behövs.

  Landin förfäktar tesen att Sverige efter decennier av vänsterradikal indoktrinering har ett behov av en närmast nyandlig konservativ väckelse.

  Efter ett föredrag på universitetet kom han i kontakt med ett antal likasinnade – hans ordval – och tillsammans med dessa växte beslutet fram att starta en ny tidskrift. Landin skrev programförklaringen för den nya tidningen. Det blev tidskriften Salt som utgavs 1999-2001 av Jonas de Geer och som finansierades av skalbolagskungen Bertel Nathorst.

  Redan efter det första numret konstaterades att Salt inte hade så mycket med konservatism att skaffa. Det var en traditionell antisemitisk propagandatidning, om än i fyrfärgstryck och med distribution i Pressbyrån.

  De finkulturella skribenterna hängde med i ett par nummer innan de hoppade av och lämnade sidorna till spaltutfyllnad från det vanliga galleriet av rättshaverister, invandrarfientliga propagandister och sverigedemokrater.

  Expo tänker fortfarande inte kalla Landin för rasist. Däremot börjar vi känna en viss stolthet över att utgöra ett andligt tomrum.

  Ämnen i artikeln