Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Österrikes utrikesminister Sebastian Kurz har i intervjuer försvarat lagförslaget genom att bland annat hävda att regeringen eftersträvar en "österrikisk Islam, utan influenser och kontroll utifrån", rapporterar BBC.  

Lagförslaget som tillkännagavs i ett första utkast den 2 oktober och som nu efter omarbetning läggs fram innebär att utländska imamer som arbetar i Österrike inte kommer få sina arbetsvisum förlängda. Muslimska organisationer med färre än 300 medlemmar kommer stängas ner och de organisationer med fler än 300 medlemmar kommer att behöva registreras. Lagförslaget kräver även att statligt erkända muslimska trossamfund ska ta fram en standardiserad tysk översättning av religiösa islamiska skrifter, inklusive koranen. 

Vilket sätter press på de muslimska samfunden att enas i synen och tolkningen av frågor där det råder teologiska skillnader bland muslimer.

Förslaget ämnar förändra landets historiska lag  "Lagen om Islam" som tillkom 1912 då Islam blev en officiell religion i Österrike efter Österrike-Ungerska rikets annektering av Bosnien Hercegovina. Lagen hjälpte då till att jämställa Islam med landets andra religioner, garanterade rättigheter till trosutövarna och religiös utbildning vid statliga skolor.

I ett försök att minska kritiken från muslimska organisationer, godkände den Österrikiska regeringen igår flera tillägg. Bland annat att gudstjänster inte ska behöva översättas till tyska och att två nya fakulteter som baseras på Alevitisk och Sunnitisk islamisk lära ska ersätta den nuvarande Islamiska teologiska fakulteten i Wien. Dessa nya fakulteter ska utbilda imamer till landets muslimska trossamfund. 

Tilläggen har emellertid inte övertygat företrädare för muslimska organisationer som menar att  lagen förstärker misstänkliggörandet av muslimer. Det finns även en övergripande oro att lagförslaget som dessutom tillåter regeringen att avbryta aktiviteter som anordnas av religiösa organisationer, är regeringens sätt att närma sig en högljudd och alltmer utbredd islamofobisk opinion som finns i landet. Dessutom riktas kritik för att lagen är diskriminerade då den enbart riktas mot landets muslimska organisationer. Även om alla religiösa samfund i Österrike ska vara självförsörjande blir endast det muslimska samfundet i och med denna lag direkt förbjudna att motta utländsk finansiering.

Fuat Sanac som är ordförande för Islamiska trossamfundet i Österrike uppger att ändringarna i lagförslaget inte minskar utmålande av muslimer som ett hot, rapporterar den turkiska nyhetsbyrån Anadolu Ajansi.

Lagförslaget förväntas passera i parlamentet i januari 2015 och börja gälla från och med februari samma år. Det kan skapa stora svårigheter för moskéernas arbete när finansiellt stöd dras in och imamer tvingas att lämna landet.