Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den amerikanska rädslan har på 2000-talet blivit nästan lika världsberömd som den amerikanska drömmen. Förmågan att trumma upp panikartad skräck inför upplevda hot – inbillade eller verkliga – har länge varit en nationalsport i USA, med rötter betydligt längre tillbaka än terrorattackerna 2001. Men vad bör man egentligen vara rädd för i dagens USA?

Förra året bestämde sig två forskare på University of North Carolina för att ta reda på det. De frågade polis och brottsförebyggande myndigheter på federal nivå, samt i 382 amerikanska städer och distrikt, vad som utgör det största hotet mot medborgarna idag.

Slutsatsen var tydlig: Inhemsk högerextremism och våldsbrott från vit makt-sympatisörer. Tillsammans står de för fler inhemska våldsaktioner mot amerikaner än någon annan grupp. Enligt en rapport från tankesmedjan New America Foundation har sedan 2001 inhemska vit makt-terrorister och antistatliga milisgrupper dödat fler amerikaner i USA än militanta islamister.

Charleston-massakern

Den 18 juni i år fick vi ett brutalt exempel på hur den vita terrorismen ser ut i USA. Då gick den 21-årige Dylann Roof in i en anrik afroamerikansk kyrka i Charleston, South Carolina, där han tillbringade en timme med stillsamma bibelstudier tillsammans med församlingsmedlemmarna, innan han reste sig upp och sköt nio av dem till döds.

Man behövde inte spekulera länge i Dylann Roofs motiv. Han lät en av församlingsmedlemmarna, en ung svart kvinna, överleva just för att hon skulle kunna berätta för andra varför han utfört terroristdådet. Enligt kvinnan hade Roof sagt, strax innan han började skjuta i kyrkan: "Ni våldtar våra kvinnor och håller på att ta över vårt land och ni måste bort".

Medier framställde ofta massakern som en sista suck av den amerikanska Söderns gamla rasism. Attentatet ägde ju rum i Charleston, slaveriets största importhamn på 1800-talet och även den stad där inbördeskriget började 1861. Dylann Roof syntes på bilder insvept i sydstatsflaggor, den uråldriga symbolen för Söderns rasism.

 lone wolf

Men det är lite för bekvämt att se Dylann Roof som en del av en utdöende sekt av sydstatsrasister. Hans spretiga, osammanhängande vit makt-ideologi tar avstamp i Söderns långa, rasistiska arv, men den tycks även ha formats av 2010-talets globala, digitala informationsflöde.

Ett manifest som Dylann Roof skrev var tydligt präglat av rasistiska kommentarer och inlägg på webbforum som Reddit, 4chan och vit makt-sajter som Stormfront.

Enligt Mark Potok, redaktör för tidskriften Intelligence Report, som publiceras av Southern Poverty Law Center i Alabama, var Dylann Roof det blodigaste exemplet hittills på en ny våg av ensamma terrorister som inspirerats av ett offentligt samtal där rasismen tar allt större utrymme och som uppmuntrats av likasinnade som de ofta lärt känna på nätet.

– Det råder inget tvivel om att internet blivit viktigare som rekryteringsverktyg för högerextremister. Det är ett drastiskt skifte sedan 1990-talet. I dag kan internet och sociala medier ofta vara den enda källan som en högerextrem terrorist kommer i kontakt med innan de utför en våldshandling. Dylann Roof hade, så vitt vi vet, ingen som helst face to face-kontakt med vit makt-sympatisörer innan han utförde sitt terroristdåd, utan han tycktes ha fått alla sina idéer enbart från nätet, säger Mark Potok.

En ny sorts vit nationalist

I den klassiska boken Imagined Communities skrev statsvetaren Benedict Anderson, för tre decennier sedan, om nationalismen som idé. Det var, enligt Anderson, en slags abstrakt, upplevd gemenskap – titelns imagined community – med folk från samma land.

Dylann Roof var, som så många massmördare, en enstöring, men det var på internet han hittade sin digitala familj, en upplevd gemenskap av vit makt-sympatisörer från världens alla hörn. Roof representar en ny sorts vit nationalist som kände sig motiverad att starta ett raskrig för att han var övertygad om att han hade många likasinnade med sig.

Sarah T Roberts, som forskar i digitala hatattacker och högerextremism på Western University i Kanada, säger att internet sällan är en ensam katalysator för hat, men däremot kan den digitala offentligheten inspirera extremister att bejaka våldsamma instinkter som tidigare legat gömda under ytan.

– Dylann Roof trodde att han hade brett stöd för sina idéer. Han hade fått en sådan uppfattning delvis genom att hänga på olika webbforum. Han var en deltagare i just ett sådant "imagined community" som Benedict Anderson skrev om och han trodde att hans våldshandling hade stöd av en gigantisk skara som bara satt och väntade på att någon skulle starta ett raskrig. Men i stället ledde hans massaker till en debatt om rasismen i Södern, som innebar att man började plocka ner sydstatsflaggor och ifrågasätta många av söderns rasistiska symboler. Det var en ironisk följd av hans attentat och den visade att han grovt hade överskattat hur många anhängare han faktiskt hade, vilket kan bero på att han tillbringade så mycket tid på nätet.

Högerextrema digitala familjer

Den rasistiska terrorismen i USA domineras inte längre av de traditionella organisationerna, som Ku Klux Klan eller Council of Conservative Citizens, utan snarare av individer som skapar sina egna digitala familjer av likasinnade, ett globalt "imagined community" av ariska bröder, som man kommunicerar med via webbforum som Reddit och 4chan, på vit makt-sajter som Stormfront, VNN och ryska VK, i öppna kommentarsfält på Youtube och Facebook, samt på en ny våg av mobilappar och chattprogram som främst används av yngre vit makt-sympatisörer.

Tillsammans håller de på att skapa en ny, modern högerextremism i USA, som inte ska ses som en kvarleva av den gamla Söderns plantagerasism, utan snarare formad av 2000-talets webbkultur.

I en rad intervjuer med forskare, statsvetare och experter på tankesmedjor och universitet som studerar högerextrema kommunikationsmönster träder det fram en bild av en ny högerextremism i USA. De är alla överens om att det aldrig är internet som skapar rasister, men de rasistiska forumen på webben kan uppmuntra befintliga rasister att sluta sig samman, att skapa större och mer inflytelserika organisationer och i enstaka fall även uppmuntra dem till faktiska våldshandlingar.

Internet har, enligt dessa forskare, fått redan befintliga rasister att bli mer rasistiska, att känna sig mindre ensamma i sitt hat, och i vissa fall att ta det slutgiltiga steget från vardagsrummets flimrande datorskärm ut i verkligheten och begå fruktansvärda våldsattentat.

Den digitala kommunikationssfären erbjuder den förföriska möjligheten att skapa omedelbara kontaktnät även för de mest perifera idéer och ideologier, vilket ibland riskerar att stärka upplevelsen av att man har en ideologisk familj bakom sig som kommer att stödja de mest extrema våldshandlingarna, och därmed kan inspirera extremister att utföra dem.

Dylann Roof var inte ensam. Strax efter Obamas presidentvalseger 2008 gick Keith Luke, en vit makt-sympatisör i Massachusetts, ut och mördade två svarta grannar. Inför rättegången för morden ristade han in en hakkors i pannan med ett rakblad.

– Keith Luke hade tillbringat sex månader under presidentvalet med att sitta vid datorn hemma hos sin mamma och läsa högerextrema webbforum. Han hade ingen fysisk kontakt alls med högerextrema grupper, utan alla hans idéer kom från nätet, säger Mark Potok.

Flera dåd – liknande mönster

Flera uppmärksammade terroristattacker i USA de senaste åren – från massakern vid ett sikh-tempel i Wisconsin 2012 till morden på tre muslimer i Chapel Hill, North Carolina, i februari i år – följer ett liknande mönster. Gärningsmännen är ensamma terrorister som saknat kopplingar till etablerade vit makt-grupper. Mark Potok har i rapporten Rise of the Lone Wolf skrivit om dessa nya terrorister, som är "ensamvargar" snarare än medlemmar i formella, rasistiska grupper.

– Att internetaktivismen ökar hänger ihop med att antalet attacker från "lone wolf"-terrorister ökar. 74 procent av attackerna i USA de senaste åren har utförts av ensamma gärningsmän. 90 procent om man räknar incidenter med två gärningsmän, som känner varandra. Terroristattackerna utförs alltså inte längre genom traditionella organisationer.

Det här hänger ihop med att antalet medlemmar i flera av de traditionella högerextrema organisationerna i USA har minskat, samtidigt som det totala antalet attacker har ökat. Enligt Potok beror det på att högerextremister numera är verksamma på egen hand.

– Många av de här organisationerna har ett föråldrat ledarskap, så sympatisörer ägnar sig istället åt detta på ett individuellt plan, på nätet. På 1960-talet var de flesta terroristaktionerna planerade av grupper som Ku Klux Klan. Det var en samling av vita män som satt i ett rum och bestämde vem man skulle mörda, vilken kyrka som skulle bombas. I dag fattas dessa beslut i stället av enskilda individer, utanför de traditionella organisationerna. Den sociala kostnaden för att vara medlem i de här grupperna är för hög idag. Om man blir påkommen som Ku Klux Klan-medlem nu så riskerar man att förlora sitt jobb, sin fru, sitt grannskap och så vidare, så de väljer istället att göra det här anonymt, på nätet.

 lone wolf

Myndigheterna ligger efter

Enligt USA:s säkerhetsmyndigheter kan man se ett mönster i de senaste årens vit makt-attentat, som alla utförts av unga, politiskt passionerade gärningsmän, som har använt internet för att bejaka sitt hat mot invandrare, etniska minoriteter och en upplevd elit av politiskt korrekt etablissemang.

Enligt brittiska The Guardian ser Barack Obamas justitiedepartement och säkerhetspolitiskt ansvariga John Cohen Dylann Roof-fenomenet som ett exempel på en ny våg av "isolated, maladjusted people who latch on to extremist ideologies through the internet and air what might have been strictly personal grievances by committing mass murder.".

Myndigheterna i USA ligger efter när det handlar om att bemöta detta. Den federala budgeten för att bekämpa inhemsk högerextrem terrorism är bara fyra miljoner dollar. Enligt Cohen är den dynamik som får folk att ansluta sig till IS samma som den som får andra att söka upp våldsbejakande högerextremister.

FBI har en grupp som granskar högerextremister, men man har fortfarande år 2015 ingen tydlig strategi för att övervaka deras digitala kommunikation, enligt The Guardian. FBI tillkallades omedelbart för att undersöka Dylann Roof-massakern i Charleston men det var inte FBI, utan ett par amatörer på Twitter, som upptäckte Roofs hemsida (The Last Rhodesian) samt hans närvaro på digitala forum som Stormfront, 4chan och Reddit.

Ny teknik har banat väg för nya former av politiska massrörelser och gräsrotsprotester, som spänner över hela den politiska skalan – från Occupy Wall Street till gräsrotsrörelsen i Barack Obamas presidentvalskampanjer eller massdemonstrationerna bakom den arabiska våren. Men samma dynamik skapar även större och starkare högerextrema grupper.

När det gäller högerextremism verkar det inte alltid mynna ut i nya formella organisationer, utan snarare bildas informella nätverk av likasinnade individer som saknar någon överhängande paraplyorganisation. Man förenas genom sina idéer.

Internet underlättar rekrytering

Förra året publicerade tankesmedjan RAND Corporation en av de mest omfattande rapporter som gjorts om internets roll i radikaliseringsprocesser av individer, Radicalisation in the digital era. De studerade såväl islamistiska terrorister som högerextremister och främlingsfientliga organisationer.

Enligt Ines von Behr, som ledde tankesmedjans undersökning, var slutsatsen att internet underlättat spridningen och rekryteringen av extremister, eftersom det har sänkt tröskeln för engagemang.

– Det är uppenbart att internet driver på radikaliseringsprocessen och ökar möjligheterna i och med att det helt enkelt är så mycket lättare att söka kontakt idag än det varit tidigare, via exempelvis Twitter eller Facebook. När man väl etablerat kontakt kan man utbyta idéer och information innan man börjar kommunicera i ett krypterat, säkert forum, säger hon i en intervju.

– Vi såg i flera fall att det var samma mönster när det gäller islamistiska terroristnätverk, som när det gäller ytterhögerns extremister, vad gäller internets roll i radikaliseringsprocessen, i synnerhet vad gäller chatt och webbforum. Mycket av informationen verkar inte ha använts för att utmana extremisternas föreställningar, utan för att bekräfta dem, så den fungerar som en ekokammare för redan existerande ideologier.

Webben en frizon

Enligt J J Macnab, som forskar i inhemsk extremism vid George Washington University, frodas högerextremism och självutnämnda politiskt inkorrekta grupper på internet, eftersom man där slipper regleras på samma sätt som massmedier och andra offentliga kanaler.

– Webben är en frizon för rasism eftersom anonymiteten gör det lättare att ge uttryck för politiskt inkorrekta åsikter. Ibland verkar det som att den rasistiska retoriken eskalerar då olika röster kämpar om att få uppmärksamhet. Det ger också folk med marginaliserade åsikter en känsla av trygghet i och med att de hittar så många likasinnade från hela världen. Istället för att känna sig utanför, som en hatisk dåre, kan extremisten uppleva en känsla av samhörighet med en grupp som ser sig själv som extremt intelligent, säger MacNab.

Den här dynamiken, med en självförhärligande gemenskap av högerextrema och främlingsfientliga som uppmuntrar varandras åsikter på debattforum samtidigt som man riktar sitt hat mot en upplevd elit av medier och det politiska etablissemanget, verkar reproduceras i varje land där det just nu pågår debatter om nationell identitet, invandring och rasmotsättningar. Dag Thorén, magisterstudent på Lunds universitet, har skrivit om denna dynamik i sin uppmärksammade uppsats Mediakriget:

– På sociala medier får de starka känslorna och åsikterna bäst genomslagskraft vilket leder till att åsikter av det extrema slaget hörs och syns i folks flöden. De högerextrema medierna och bloggarna kan dessutom verka utanför de pressetiska regelverken. Namn och bildpublicering kan göras utan avvägande av allmänintresse och personlig integritet, detta banar väg för en rasistisk sensationsjournalistik som har visat sig vara väldigt slagkraftig i förhållande till de etablerade medierna. De alternativa medierna spär på föraktet gentemot de etablerade medierna genom att pumpa budskapet att medierna systematiskt undanhåller sanningen, säger Thorén.

Mobilchattar

Det mest kända webbforumet för högerextremister i USA – och kanske i världen – är Stormfront, och det gjordes en stor sak i medier av att Dylann Roof hade hängt där. Men unga extremister börjar nu överge den typen av centraliserade webbforum för vit makt-grupper, enligt flera experter. Stormfront drivs av en 61-årig Ku Klux Klan-medlem, Don Black, och är inte längre det mest självklara tillhållet för unga rasister i USA.

Enligt J J MacNab och flera andra som forskar i extremisternas kommunikationsmetoder är det inte de traditionella hatsajterna som gäller längre, de besöks mest av äldre rasister – ett slags kvarleva från internets barndom. Yngre rasister – ofta i tonåren – kommunicerar hellre med likasinnade via mobilappar som Kik och Snapchat, på öppna plattformar som Youtube och Facebook, och man hänger framför allt väldigt mycket på 4chan och på Reddit, där det finns ett par hundra diskussionsforum för rasistiska grupper.

Reddit har idag det största samlingen rasistiska forum på webben, en "bördig mark för rekryter", säger Andrew Anglin, en 30-årig högerextremist, i en intervju med Los Angeles Times.

För två år sedan startade Andrew Anglin en yngre motsvarighet till Stormfront, The Daily Stormer, i reaktion på den nationella debatten kring Trayvon Martin, en obeväpnad 17-åring som sköts till döds av en frivillig säkerhetsvakt i Florida 2012, i ett fall som blev en vattendelare för många amerikaner.

Trayvon Martin-fallet exploderade på nätet och på webbforum som 4chan och Reddit. Dylann Roof skriver i sitt manifest att det var webbdiskussionerna om detta fall som satte fart på hans egen radikaliseringsprocess. Strax därpå började Roof hänga på The Daily Stormer, där han skrev långa kommentarer under användarnamnet aryanblood88.

Andrew Anglin tog avstånd från Roofs attentat och har fördömt våld, men delar Roofs politiska åsikter och världsbild (han drev tidigare en sajt som hette Total Fascism).

Anglin är medveten om att man måste uttrycka sig på ett annat sätt för att nå ut till unga i dagens webbkultur: "Många på internet skriver långa essäer som ingen läser. Jag ville skapa något som var mer catchy och roligt att läsa", säger Anglin i intervjun med Los Angeles Times, där han även förklarar att hans långsiktiga mål är att skapa en nation i USA enbart för vita.

Rekryterar från 4chan och Reddit

Anglin säger vidare att 4chan och Reddit är de bästa platserna för att rekrytera likasinnade (för de läsare som inte är bekanta med dessa sajter kan det vara värt att påpeka att de inte är några renodlade forum för rasister, utan snarare helt öppna forum med miljontals dagliga diskussioner om allt mellan himmel och jord. Reddit kallar sig, helt befogat, "internets förstasida", och genererar fler nyheter än något annat nyhetsmedium idag).

4chan grundades 2003 för att bli internets största frizon för yttrandefrihet, eller mänsklighetens rännsten, beroende på vem du frågar. Många av de högerextremister som bannlysts från exempelvis Stormfront hittade i stället en frizon på 4chan. Strax efter Dylann Roofs massaker i Charleston hette den mest populära tråden på ett av 4chans rasistiska forum "Hur blev du rasist?". Flera användare svarade att det helt enkelt var "tack vare 4chan", där de upptäckt "sanningar" om världen de tidigare inte känt till eftersom media ljugit om dem.

– De som är under 25 rör sig i en helt annan sfär än de äldre. Deras viktigaste mötesplatser är 4chan och Reddit. Det är en internationell samling, och rasismen riktar sig främst mot svarta, inte mot judar. Det här är Dylann Roofs värld. Dylann Roofs fall är fascinerande eftersom han verkar ha varit så influerad av 4chan och Reddit. Hans manifest riktar sig varken till svarta, eller till andra vita nationalister, utan till allmänheten och det är främst en ganska tydlig kritik av mediekarusellen kring Trayvon Martin-fallet. Det var ett fall som diskuterades på samma sätt på många av de vita nationalisternas forum och på 4chan och Reddit, säger J J MacNab.

 lone wolf

Bland de allra yngsta vit makt-sympatisörerna i USA förs mycket av samtalet numera på mobilappar och chatplattformar som Kik, YikYak och Snapchat. Chatprogrammet Kik, som har 300 miljoner användare världen över, har exempelvis en egen chatgrupp för tonåriga Stormfront-användare, White Power World Wide. Den är begränsad till 50 användare åt gången och där för man en daglig, intensiv dialog, ofta med tusentals meddelanden per dygn. Chatgruppen vilar aldrig, då den spänner över samtliga jordklotets tidszoner – inläggen kan lika gärna komma från Australien eller Los Angeles som Ryssland eller Sverige.

En 18-årig rasist från Stockholm

Strax efter Dylann Roofs massaker i Charleston i somras registrerade sig nyhetssajten Buzzfeeds reporter Joseph Bernstein som användare på White Power World Wide, för att följa hur konversationen såg ut där i kölvattnet av attentatet. Han möttes av en förvånansvärt brokig skara rasister från världens alla hörn.

Den första personen som började prata med honom personligen var en 18-åring från Stockholm, som berättade att han föredrar Kik-appen framför andra rasistforum just för att man kan snacka med likasinnade över hela världen: "Vi använder [appen] för att vi kan kommunicera över landsgränser och tidszoner omedelbart, utan den fördröjning man får på andra forum och webbsidor", skrev han i ett privat meddelande till Bernstein.

Den nationella debatten om rasism har fått rejält liv i USA i kölvattnet av Ferguson-kravallerna och Trayvon Martin-fallet. Massmedier och politiska ledare diskuterar nu rasism inom polisen och rättsväsendet på ett sätt som var väldigt sällsynt för tio år sedan. Den informella rörelsen Black Lives Matter, som också tog form efter Ferguson-kravallerna, har blivit en del av det offentliga samtalets vardag.

Global rasism

Men detta har i sin tur fött en motreaktion bland ytterhögern. Precis som att Black Lives Matter vuxit genom webbforum, mobilappar och sociala medier (de tre kvinnor som startade rörelsen kände inte varandra, utan fick kontakt via varandras respektive facebookinlägg) så har även dess ideologiska motsats exploderat samtidigt.

– Just nu ser vi absolut en backlash till Ferguson, Black Lives Matter-rörelsen och de nya initiativen för att plocka ner sydstatsflaggorna från offentliga byggnader. Allt det här stärker övertygelsen bland vit makt-sympatisörer om att det pågår ett krig mot vita. Bara här i Alabama har det varit mer än 200 demonstrationer för att försvara sydstatsflaggan den här sommaren, säger Mark Potok.

Dylann Roofs rasism var global. En av de mest spridda bilderna av Roof visar honom i en jacka med påsydda tygflaggor, dels Rhodesias och dels den sydafrikanska apartheidflaggan, två styren han såg som förebilder på grund av deras tydliga hierarki mellan vita och svarta.

Denna globalisering av rasistiskt inspirationsmaterial märks även hos Roofs likasinnade, där idéerna allt oftare tycks röra sig fram och tillbaka mellan olika världsdelar. Anders Behring Breivik var också tydligt präglad av en transatlantisk rasismdiskurs. Han var, precis som Dylann Roof, en registrerad användare på Stormfront, där två tredjedelar av de omkring 400 000 medlemmarna är amerikaner. Två av de namn som citerades mest frekvent i Breiviks 1 040-sidiga manifest var Pamela Geller och Robert Spencer, två av USA:s ledande islamofoba debattörer.

På samma sätt tycktes Dylann Roofs ideologiska cocktail ha formats av intryck från andra länder; dagarna efter massakern i Charleston fylldes Stormfronts debattforum av inlägg från bland annat svenska högerextremister som uttryckte stöd för Roofs världsbild.

En arisk oas som håller på att förloras

I dag verkar många amerikanska högerextremister vara mer oroade över Europas utveckling än USA:s. Medan man accepterar att USA alltid varit mångkulturellt ser man Nordeuropa som en arisk oas, som nu håller på att förloras.

I Dylann Roofs manifest var det gott om alarmistiska visioner om ett Europa som är på väg att gå förlorat om inte vita européer "vidtar drastiska åtgärder" för att garantera sin överlägsenhet.

"Dessa teman, som är populära bland vit makt-sympatisörer i USA, är tecken på hur den vita nationalismen globaliserats. När vi tänker på islamistiska terroristgrupper som Al Qaida och IS erkänner vi deras internationella dimension. Men vi gör det inte när det gäller högerextrem inhemsk terrorism", skrev Morris Dees och Richard Cohen, grundare respektive president för Southern Poverty Law Center, i New York Times strax efter Dylann Roofs massaker i Charleston.

Kopplingen mellan europeisk och amerikansk högerextremism illustreras av att USA:s högerextrema gradvis gjort ett retoriskt skifte, från att prata om att svarta ska veta sin plats, en föråldrad retorik från Jim Crow-eran, till att låta mer som den europeiska debatten, med fokus på "massinvandring" och "det kulturella hotet" mot landets identitet och vita majoritet.

"När Dylann Roof, enligt överlevande, sade till offren i kyrkan att svarta håller på att 'ta över USA', gav han uttryck för idéer som förenar vita nationalister i USA, Kanada, Europa, Australien och Nya Zeeland. Till skillnad från 1960-talets vita nationalister, vars huvudsakliga mål var att bevara segregationen i Södern, ser dagens vit makt-sympatisörer inte landgränser. De ser ett krig mot ett vitt folkslag över hela världen", skriver Dees och Cohen.

Ikläder sig offerroll

Här har den moderna vit makt-rörelsen uppdaterat sin retorik. Istället för att prata om sin vita överlägsenhet ikläder man sig en offerroll och beskriver vita som hotade. Man låter gärna alarmistiska beskrivningar av svarta amerikaner som mördat eller våldtagit vita i USA utgöra en analogi med brutala mord på vita bönder i Zimbabwe och Sydafrika.

Vit makt-retoriken lyckas därmed konstruera ett underifrånperspektiv, som sannolikt gör den mer attraktiv för unga män som känner sig ensamma och utanför i 2010-talets USA. Den blir, på ett absurt sätt, retoriskt mer snarlik den rättighetsretorik bland minoritetsgrupper som präglar mycket av den globala progressiva diskursen idag.

– Idén om vita som global stam, bortom nationsgränserna, fick fart igen på 1990-talet, då man började bygga upp pan-ariska nätverk, men det har fått ett nytt liv nu genom webben och sociala medier, säger Mark Potok på SPLC.

Ines von behr, som ledde RAND Corporations stora undersökning av digital extremism förra året, konstaterar också att vi ser framväxten av högerextremister som har lika lite respekt för landgränser som IS.

– Landgränser saknar betydelse så extremister hittar lätt likasinnade i andra länder. Man behöver inte längre träffas fysiskt för att planera organisatoriska saker, utan kan lätt knyta kontakter på webben först.

Högerextremismens nya globala nätverk

Teknikoptimister såg länge på internet som inte bara en spegling av verkligheten, utan även ett verktyg som potentiellt kunde förbättra den. Nu verkar det, efter två decenniers utbrett användande av webben, som att vi fått se detta demokratiska internet, men det var bara det att demokratin inte riktigt såg ut så som många hade hoppats. Den patriotiska rasismen har alltid hämtat näring ur påhittade eller överdrivna historiska myter, skriver Benedict Anderson i Imagined Communities.

Nu växer ett globalt, digitalt nätverk fram, där vita extremister enas bakom den fantasifulla idén att vita världen över, oavsett ursprung, skulle ha något djupt kulturellt gemensamt, som alla andra saknar. I högerextremismens nya globala informationsflöde kan även en enstöring som Dylann Roof snabbt få bekräftelse för sin världsbild utan att någonsin behöva lämna skrivbordet.

Men för Dylann Roof var det i slutänden frustrerande att bara sitta och käbbla med andra rasister på nätet. Han kände att det var dags att göra något verkligt. I sitt manifest skriver han:

"Vi har inga skinheads, inget riktigt KKK, ingen som gör något annat än att snacka på internet. Well, någon måste våga ta det här ut i den riktiga världen och jag gissar att det får bli jag".

Ämnen i artikeln