Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Nazistorganisationens valkampanjande i Kungälv har tagit flera turer. Först avslogs Nordiska motståndsrörelsen, NMR, ansökan om att dagligen få hålla offentiga sammankomster i kommunen. Polisens motiverade sitt beslut med resursbrist och hänvisade till tidigare ordningsstörningar som skett i regionen i samband med NMR:s aktioner.

Nu har det beslutet omprövats.

– Det var ett lokalt perspektiv på polisresurserna som låg till grund för avslaget, men vi har en regional kommendering. Med de resurser vi har i hela regionen så har vi inte skäl till avslag, säger Lena Matthijs, kommenderingschef hos polisen för valet i region Väst till GT.

Dagliga aktioner

Beslutet ger NMR rätt att ha dagliga sammankomster i kommunen under nio timmar.

– Deras rätt att varje dag fram till valet dela ut flygblad kvarstår, däremot får de inte etablera sig på offentlig plats med bokbord och kaffebord. De måste vara rörliga, det är det som gäller, säger Lena Matthijs till GT.

Kommunen överklagar

Kungälvs kommun har tidigare överklagat ett beslut om att låta NMR hålla torgmöten. Det nya beslutet kommer också att överklagas.

– Vi har samma uppfattning som tidigare och våra jurister jobbar just nu med en överklagan till förvaltningsrätten, säger Haleh Lindqvist Kommundirektör i Kungälvs kommun till TT.

NMR kandiderar i valet till kommunfullmäktige i Kungälv och till Västra Götalands läns landsting.