Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var i oktober 2020 som polisen gjorde ett hembesök i Östersund för att omhänderta en i dag 29-årig mans vapen och ammunition. På plats upptäcktes även fem kilo krut, stubin, rökgranater, tändhattar och andra explosiva varor. Polisen fann även hundratals patroner och en tårgasanordning.

Mannen står nu åtalad för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och två fall av vapenbrott, varav tårgasen rubriceras som ringa.

Vid husrannsakan anträffade polisen föremål i bostaden som indikerar att 29-åringen har en fascination för vapen, militära föremål och nazism.

I förhör hänvisar mannen till att delar av materialet är kopplat till hans intresse för jakt. Rörande till exempel stubin och sprängpatron säger mannen: ”Det är ju saker som är fränt att ha helt enkelt. Det tycker väl alla grabbar antar jag.” Han hävdar även att han köpt eller fått delar av det beslagtagna materialet från personer som han inte vill ange.

Aktivist inom naziströrelsen

Mannen har under många år har haft samröre med den svenska nazistmiljön och organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR.

Han är i olika sammanhang själv berättat om sitt engagemang, vilket bland annat framkommer i en dom från Förvaltningsrätten 2021 rörande omhändertagande av vapen. Anledningen till att vapnen omhändertogs var hans samröre med nazistorganisationen.

Han berättar själv att han varit medlem mellan åren 2016 och 2018. Säpo menar i ett utlåtande, med hänvisning till sekretessbelagd information, att det inte finns några uppgifter om att kontakten med NMR ska ha upphört.

Uppmanar till skjutning

Expos granskning visar att 29-åringen sedan åtminstone 2014 gett uttryck för nazistsympatier och han varit aktiv på NMR:s kommentarsfält under flera år. Under 2014 stödjer han Svenskarnas parti i en mängd inlägg på nätet och uppmanar NMR-anhängare att rösta på partiet.

Efter att Svenskarnas parti läggs ner 2014 ger han sitt stöd till NMR i stället. I organisationens kommentarsfält hyllar han nazismen och Adolf Hitler och ger uttryck för våldsbejakande och antisemitiska idéer. Han skriver till exempel:

”Men än finns det Svear kvar som kan vakna ur sin dvala och frambringa ett sådant raseri som får den semitiske gudens dyrkare att kvida av skräck.”

29-åringen diskuterar återkommande, i relation till den högerextrema ”kampen”, frågor som rör vapen. I ett inlägg uppmanar han till att en asylsökande, som dömts för förskingring, ska skjutas.

I en kommentar med udden mot Försvarsmakten 2016 skriver han:

”Vi får väl se vilken sida som rekryterar flest kämpar till slutstriden, om ni nu ens kommer att ha kvar nån personal att angripa oss med när tiden är mogen.”

Tidigare uppmärksammade

Den 29-årige mannen har tidigare uppmärksammats. Det skedde i anslutning till att en dragartist och skådespelare 2019 läste sagor för några barn på biblioteket i Östersund.

Sagostunden avbröts när 29-åringen dök upp. Han uppträdde hotfullt och aggressivt och förklarade att biblioteket borde skämmas, vilket bland annat QX rapporterade om.

I dagsläget finns det inget datum för huvudförhandling planerad.