Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Det största problemet som vi ser är bristande kompetens och erfarenhet hos många utredande poliser och att de inte får någon hjälp med det inom polisen, säger Kenneth Bodin, ordförande Näthatsgranskaren.

Näthatsgranskaren har under flera år arbetat med att anmäla hets mot folkgrupp på nätet, framför allt på sociala medier. Deras arbete har lett till en markant ökning av fällande domar. Den erfarenheten tar de med sig i den nya rapporten, där de granskar hur de politiska direktiven rörande näthat återspeglas inom Polismyndighetens arbete. Näthatsgranskaren lyfter fram flera punkter där de menar att det finns brister.  

– Det är ojämnt fördelat över landet hur bra eller dåligt det fungerar. Det finns en mängd problem. Anmälningar slarvas bort och många anmälningar läggs, enligt oss, ned på felaktiga grunder och när vi har fått besluten överprövade så har det i flera fall lett till fällande dom, säger Kenneth Bodin.

Svårt att anmäla

Kenneth Bodin menar att de försöker vara försiktiga när det kommer till att säga hur polisen ska agera. Men han framhåller att kompetensutveckling är viktigt och menar att den utbildning vi ser idag inte handlar om att lagföra brott, utan rör mer allmän information om hatbrott.

– Det finns inte mycket hjälp att få för den polis som behöver det när det handlar om till exempel bevissäkring och förhör, säger Kenneth Bodin.

Men det är inte bara kunskapsproblem, det finns även hinder för den som vill anmäla ett brott.

– Det är nästan omöjligt att anmäla hatbrott som sker på nätet. Jag har själv blivit ombedd att via telefon sitta och bokstavera länkar. Anmälningsförfarandet måste digitaliseras för att man ska kunna lämna bevis för ett brott.

Har exploderat

På fredagen träffade representanter från Näthatsgranskaren inrikesminister Mikael Damberg, som lyssnade på förningens synpunkter.

– Han sa att det är en prioriterad fråga och ytterligare insatser inom området är planerade, säger Kenneth Bodin.

Näthatsgranskaren menar att intoleransen och rasismen ökar på nätet och att det får stora konsekvenser för det offentliga samtalet och för de som drabbas.

– Det är en brottsofferproblematik som är eftersatt. Den som exponeras för sådana här tillmälen mår fruktansvärt dåligt. Stora grupper i samhället skuldbeläggs. Det är inget nytt fenomen, men det har exploderat i och med nätet, säger Kenneth Bodin.

Ämnen i artikeln