Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Efter polismorden i Malexander visade det sig att de misstänkta hade anknytning till Nationalsocialistisk Front (NSF), varav en av dem har spelat en mycket framträdande roll. När NSF:s styrelse fick veta detta tog de snabbt avstånd från morden, men uppgav att de skulle ge allt tänkbart stöd åt den misstänkte kamraten. Anders Högström, som är ledare för NSF, förklarade att deras brott inte har med deras politiska åsikter eller deras samröre med NSF att göra.

NSF har under flera år varit den snabbast växande nazistgruppen i Sverige. De hävdar att de är ett politiskt parti och inte en organisation som uppmanar till brott. Deras skrifter och propaganda säger något helt annat. Ett smakprov på hur »fiender« ska behandlas ger NSF-tidningen Den Sanne Nationalsocialisten (DSNS), nr 2, 1997:

»Använd samma metoder eller värre mot dessa fega avskum, känn aldrig ånger eller att du handlat överdrivet brutalt, ty var röding du nackar är bara en hämnd för mördade kamrater. Ett gott råd till alla nationella är att skydda ditt hem och dig själv för övergrepp likt det i Haninge och räds inte att begrava spräckyxan i pannbenet på första rödingsvinet som gör sken i att skada dig och dina anhöriga.«

SoS-styrkan

Inom NSF finns en avdelning som kallas Skydd och Säkerhet (SoS), vars uppgift är att gå i främsta ledet på demonstrationer och svara för säkerheten vid möten. Hans, 32 år, var en av SoS-ledarna och är sedan flera år en av nyckelpersonerna på Ragnarock Records. I DSNS 4-97 beskriver han rörelsens framtidsperspektiv:

»Dagens NS-rörelse befinner sig i politiskt, om ännu inte väpnat krig mot förbrytarregimen. Vår reaktion på svek och förräderi mot rörelsen skall komma som en blixt från klar himmel, snabbt, brutalt och fullt naturligt.«

Hans har en viss erfarenhet från organisationer som SoS. På 1980-talet var han aktiv i Nordiska Rikspartiets kampgrupp, den så kallade Riksaktionsgruppen (RAG). Ett stort antal aktivister i RAG dömdes för en mängd brott, däribland olaga hot och misshandel.

Det är inte bara inom SoS som våldet förhärligas. Många inom NSF är märkbart vapenfixerade. En av dem är partiledaren själv, som är dömd för vapenstöld och olaga vapeninnehav. Han är långt ifrån ensam.

NSF-Klippan

NSF är uppbyggt på ett sätt som påminner om Sveriges Nationalsocialistiska Arbetarparti från 1930-talet, med ortsgrupper, lokalavdelningar och kontaktmän. En av de ortsgrupper som varit mest aktiv på senare år finns i Klippan i Skåne.

I NSF-Klippan återfinns aktivister som är dömda för en rad grova brott. En av medlemmarna dömdes för att ha knivskurit en invandrare. Efter rättegången – han fick villkorlig dom – återvände han till invandrarens bostad och sköt med hagelgevär genom fönstret. En annan aktivist dömdes tidigare i år för att ha knivhuggit en invandrare.

NSF Klippan har producerat en stor mängd propagandamaterial och tidningar, däribland tidskriften Ariskt Motstånd.

Tidningen lär ut hur sprängämnen tillverkas, hur bilbomber placeras och allmänt kring vapenvård. De hade även bilder och personuppgifter på personer som de anser vara den ariska revolutionens »fiender«. Tidningen innehöll bland annat bilder på statsministern och medlemmar i svenska regeringen.

Det är inte enbart NSF-Klippan som svärmar för terrorism. Genom kopplingarna till Ragnarock Records i närbelägna Helsingborg har NSF-aktivister fått tillfälle att umgås med internationellt efterlysta terrorister, däribland de österrikiska brevbombarna Christian Anderlee och Wolfgang Tomsits. Vid ett annat till-fälle var en ledande medlem i engelska Combat 18 inneboende hos en NSF-aktivist.

NSF-Örebro

Vintern 1998 bildade NSF en ny ortsgrupp i Örebro, vilket inneburit att problemen ökat kraftigt under 1998-1999. Detta har dels tagit sig uttryck i olagliga demonstrationer, våldsamma upplopp, domar för olaga vapeninnehav, grov misshandel och hot mot tjänsteman. Ortsgruppsledaren för NSF-Örebro och hans flickvän är tillsammans dömda för en rad brott, däribland olaga hot.

De som drabbats av brotten är inte enbart invandrare och vanliga medborgare, utan även personer inom konkurrerande nazistiska grupper. Tidigare i år greps några aktivister som åkte förbi och sköt mot den nazistiska butiken Midgård i Göteborg. De som är misstänkta för skotten är kopplade till NSF.

Ortsgruppledare utses direkt av partiledaren Anders Högström. Flera ortsgruppledare har digra brottsregister.

• Ortsgruppledare: Dömd för hot mot tjänsteman, olaga demonstration och häleri.

• F d ortsgruppledare: Dömd för misshandel, inbrott, hets mot folkgrupp, bedrägeri, skadegörelse, brott mot knivlagen.

• Ortsgruppledare: Dömd för misshandel och olaga vapeninnehav.

• F d ortsgruppledare: Greps på Arlanda med sprängämnen i bagaget då han skulle flyga till Karlskrona.

På gränsen till terrorism

NSF har en motsägelsefull attityd till våldsromantik. Partiet tar ihärdigt avstånd från våld och brottslighet i alla formella sammanhang. Verkligheten ser annorlunda ut.

NSF är en tungt kriminellt belastad organisation med allt ifrån inbrottstjuvar till mördare bland medlemmarna. NSF:s aktivister är så brottsbelastade att det knappast finns någon annan politisk grupp i Sverige som kan komma upp i samma höga brottlighet bland deras medlemmar. Partiet har försökt bättra på sitt rykte på senare år, men propagandan förespråkar kriminalitet och under den putsade fasaden odlas ett utanförskap.

NSF lever i förvissningen att de hotas av en »judisk konspiration« och anser att hela det svenska rättsamhället diskriminerar dem. De hotar med att om de skulle »tvingas under jorden« genom förbud så kommer de börjar verka genom terrorism »som IRA på Irland«. De första ideologiska stegen mot terrorismen har de redan tagit. I sin tidning beskriver de den framtida verksamheten:

»Om vi förbjuds uppmanar vi dock våra medlemmar till lagbrott i form av mord på politiker, brevbomber till journalister och knäckta knäskålar på kommunister.«

Kanske avfyrades startskottet i Malexander.

Mikael Ekman/Expo
© Expo 1999
(Expo/Svartvitt nr 3/4 - 1999)