Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Israeliska utrikesministeriet fördömer starkt skriften, som det anser är antisemitisk. EU-parlamentets president har även begärt en utredning av skriften, eftersom den har institutionens logotyp tryckt på omslaget, enligt European Jewish Press.

Maciej Giertych tillhör det polska ultrakonservativa partiet Polska Familjers Liga, som ingår i den polska regeringskoalitionen. Giertych representerar också partiet i Europaparlamentet. Skiften "Civilisationerna i krig i Europa" som presenterades den 14 februari i år, förfäktar idén att världen är uppdelad i nio civilisationer och att dessa naturligt bekämpar varandra. Västvärlden tillhör, enligt Giertech, den latinska civilisationen. Enskilda individer kan inte byta civilisation, vilket innebär att personer från till exempel de arabiska och judiska civilisationerna lever som främmande i väst.

Judar pekas i skriften ut som den i dag äldsta civilisationen och judarna själva som en "tragisk församling". Den judiska civilisationen utmärker sig, enligt Giertych, av att den saknar någon geografisk tillhörighet. I stället, menar han, vandrar judar från det ena landet till det andra. Framförallt söker sig judarna till rikare länder. Judarnas förhållande till andra civilisationer påverkas framför allt av att de anser sig vara utsedda av Gud som det "utvalda folket", skriver Giertych.

Till European Jewish Press säger Maciej Giertych att innehållet i skriften inte är antisemitisk, men att han är tacksam för den publicitet som kritiken gett honom.

Homofobi

Maciej Giertych skriver även i skriften att lagar i Europa som tillåter homosexuella utövelser, abort och skilsmässor hotar den latinska civilisationen. Det är inte första gången som Maciej framfört sina synpunkter på homsexualitet.

I juni förra året antog Europaparlamentet en resolution om mänskliga rättigheter. I den uttrycktes en särskild oro över ökade tendenser av rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och homofobi i Polen. Det faktum att partiet Polska Familjers Liga innehar regeringsställning ansågs bland ledamöterna vara en anledning för EU att vidta lämpliga åtgärder. Maciej Giertych framförde då i debatten att "Polen inte vill främja homosexualitet och omoraliskt leverne". Han ansåg även att andra länder borde koncentrera sig på att bekämpa rasismen i deras eget land.

Ämnen i artikeln