Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Valet på söndag anses av många bedömare vara ett vägskäl för Polen. Landet har haft en god ekonomisk utveckling, men den politiska trenden under senare år är oroande, med inskränkningar av demokratin och en politisering av rättsväsendet.

Det sittande regeringspartiet, det nationalistiska och konservativa partiet Lag och rättvisa, PiS, som haft regeringsmakten under två mandatperioder, ser ut att förlora sin majoritet i parlamentet. Partiet har i de senaste mätningarna stöd av 36 procent. Det högerextrema partiet Konfederationen kan därmed, om inget av de andra alternativen får majoritet, få en avgörande roll i vilket politiskt block som kan regera Polen.

– Enligt min mening är det här valet det viktigaste polska valet efter 1989, det vill säga sedan omvandlingen från kommunisttiden.

Det säger Przemysław Witkowski, expert på polsk extremhöger och forskare på organisationen Institutet för social trygghet. Han menar att ett fortsatt styre med PiS vid rodret med stöd av extremhögern skulle kunna påverka utvecklingen på ett sätt som ur ett europeiskt perspektiv är unikt.

– Det riskerar att leda till en nivå av religiös fanatism och nationalism som vi inte har sett i Europa på länge, med en intensifiering av sociala konflikter kring till exempel hbt-rörelsen och begränsningar av aborträtten.

Przemysław Witkowski är orolig för att Polens demokrati kommer att inskränkas om PiS behåller makten även nästa mandatperiod.

– Om PiS behåller makten de kommande fyra åren, så tror jag att attackerna mot till exempel oberoende medier och rättsväsendet kommer att bli än kraftfullare. Och det kommer att gå fort. Det kommer att förändra systemets struktur i den meningen att de steg för steg övergår från demokrati till en illiberal demokrati, likt den utveckling vi sett i Ungern.

Konfederationen går framåt bland unga

Högerextrema Konfederationen fick i förra valet drygt sex procent. Att partiet tog sig in då kom för många som en överraskning, vilket Expo tidigare rapporterat om. Nu har partiet stöd av runt tio procent, visar opinionsundersökningar. Men stödet är än större bland yngre.

Konfederationen har varit framgångsrikt på sociala medier, vilken kan vara en förklaring till att partiet är det största bland unga väljare. 31 procent av förstångångsväljarna uppger at de tänker rösta på partiet, vilket Sveriges Radio rapporterat om. Bland gruppen manliga förstagångväljare är siffran än högre, 46 procent.  

Siffrorna kan jämföras med det sittande regeringspartiet Lag och rättvisas väljarstöd bland unga, endast fem procent av förstagångsväljarna uppger att de ser partiet som sitt första val.

Högerextrem och konspirationsteoretisk sammanslutning

Konfederationen är ett högerextremt parti som 2018 grundades av flera andra små partier. Partiet förespråkar en nyliberal ekonomisk politik och är motsåndare till EU.

– Det finns tre huvudgrenar inom partiet. Du har nationalister, ultrakonservativa ekonomiska liberaler och ultrareligiösa konspirationsteoretiker, säger Przemyslaw Witkowski.

Tidigare års uppmärksammade utspel, där till exempel partiföreträdare gjort Hitlerhälsning och kvinnors rösträtt har ifrågasatts, försöker man nu sopa under mattan och partiet tonar ned den mest uttalade rasismen, antisemitismen, homofobin och de misogyna utspelen - även om de fortfarande är bärande delar av partiet. 

Ett samarbete mellan Lag och rättvisa och Konfederationen är dock inte given från något av hållen. När det kommer till PiS möjligheter att kunna samarbeta med Konfederationen så finns det ämnen där de har en linkande syn, såsom en negativ hållning på hbtqi-frågor. Men även sådant som skiljer dem åt. Dessutom har PiS en historia av att vara ett parti det är svårt att samarbeta med.

– Ja, i allmänhet slutar varje parti som börjar samarbeta med PiS i ruiner och av den anledningen är Konfederationen inte särskilt angelägen om att bli en svag partner, så ett eventuellt samarbete beror även på hur många parlamentsledamöter Konfederationen kommer att få.

Ytterligare en komponent som kan få betydelse för om Konfederationen kan bli en del av ett regeringssamarbete med PiS är vilka delar av partiets olika grenar som vinner position.

– Om det blir en majoritet av ledamöter från de ultrareligiösa konspirationsteoretikerna som väljs in, så kommer de inte att ha någon koalitionsmöjlighet med någon, för de är för galna. Men om de blir flest nationalister, så är det kanske mer troligt att de kan samarbeta med PiS, säger Przemyslaw Witkowski.

Donald Tusk, ledare för det största oppositionspartiet Medborgarplattformen driver en intensiv valrörelse.
Donald Tusk, ledare för det största oppositionspartiet Medborgarplattformen, driver en intensiv valrörelse. Foto: Silar/Wikimedia-Commons

Samtidigt är det få bedömare som tror att den EU-vänliga mitten- och vänsterorienterade oppositionen, med det liberalkonservativa partiet Medborgarplattformen i spetsen som i nuläget samlar ett väljarstöd runt 30 procent, kan regera med Konfederationens stöd.

Hets mot ukrainare

En annan fråga som aktualiserats i relation den anti-migrationsdebatt som till stora delar har präglat valrörelsen är synen på Rysslands invasion av Ukraina och dess följder. Enligt Przemysław Witkowski är inte Konfederationen öppet pro-ryska, men dess företrädare tonar samtidigt ned kritik mot Putins styre. Men i den anti-migrationspolitik som de allmänt för har partiet även kampanjat runt att ”stoppa ukrainiseringen av Polen”.

– De har till och med ett slags narrativ där de säger att de ”ukrainska slamporna” kommer för att ta dina polska män, eftersom deras män har stannat i Ukraina och nu är de ensamma, säger Przemyslaw Witkowski.

Flera bedömare har även talat om risken att valresultatet blir så jämnt mellan blocken att ingen av alternativen lyckas bilda regering. Även Przemyslaw Witkowski ser den risken. 

– Enligt opinionsundersökningar kan det sluta i 50-50 mellan huvudalternativen. Men det finns även tecken på att oppositionen ökat något under senare tid. Oppositionspartierna har dessutom de senaste veckorna slutat att öppet gräla med varandra – så för stunden använder de inte sin energi på att attackera varandra. Ett orosmoln är att något av de lite mindre partierna där inte klarar spärren för att komma in i parlamentet.