Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Tidigare pristagare

2009: Tidskriften Expo
2010: Anne Sjögren
2011: Vilma Nuñez de Escorcia
2012: Maryam Al-Khawaja
2013: Svetlana Gannusjkina

 

–Vi får inte falla i den norska fällan att kriminalisera fattigdomen, sa Thomas Hammarberg, ordförande i kommissionen mot antiziganism.

Soraya Post, Europapolitiker för Fi, prisade den rödgröna regeringens inställning:

–Det var stort av Stefan Löfven att nämna antiziganism i regeringsförklaringen, sa hon.

Den högtidliga prisutdelningen ingick i år i ett samarrangemang med Teskedsorden, en stiftelse grundad 2006 av tidningen Vi, med det för dagen högaktuella mottot "För tolerans, Mot fanatism".

Juryn för Stieg Larsson-priset, som representerades av Expos vd och chefredaktör Daniel Poohl, motiverade sitt beslut så här:

"Romerna har under lång tid varit utsatta i Europa. Thomas Hammarberg och Soraya Post har med envishet, osjälviskhet och ett smittande engagemang arbetat för att stärka romernas mänskliga rättigheter. De verkar helt i Stieg Larssons anda.

Soraya Post har under en lång tid agerat för att motverka diskriminering av Sveriges och Europas romer, inte minst de romska kvinnorna. Hon är en stark förkämpe för mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Thomas Hammarberg drev tidigt frågan om romers rättigheter, i en tid när många andra var tysta. Han har i större delen av sitt yrkesliv verkat för att stärka mänskliga rättigheter runt om i världen."

2003 var Soraya Post en av initiativtagarna till International Roma Women's Network (IRWN), ett nätverk av romska kvinnoorganisationer från 18 europeiska länder som driver frågor om romska kvinnors mänskliga rättigheter gentemot europeiska regeringar.

Thomas Hammarberg var mellan 2006 och 2012 Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Under hans ledning lade Europarådet fram en rapport där skarp kritik riktades mot hur de europeiska länderna behandlar romer. Kritik riktades även mot Sverige.

I en debattartikel i måndagens Svenska Dagbladet konstaterade de båda pristagarna att dagens romer i stor utsträckning i sina hemländer utestängs från arbetsmarknaden, deras barn diskrimineras i skolan, deras bostäder är hälsovådliga och tillgången på sjukvård är i praktiken spärrad. Alltså kommer de av nödtvång hit till Sverige och andra EU-länder i förhoppningen om att kunna tjäna pengar för att lindra den totala misär som råder i hemlandet.

Prisparet Hammarberg/Post anser att ett tungt ansvar vilar på hemländerna, bland annat Rumänien där antiziganismen hindrat ett arbete att främja romernas mänskliga rättigheter. Men även EU har ett stort ansvar för att skydda minoritetsrätten för romer - hittills med blygsamma resultat, understryker man.

Även Sverige har ett stort ansvar, inte minst när det gäller att utveckla samarbetet med hemländernas regeringar, konstaterar de två pristagarna som efterlyser politisk vilja och prioritering. Man riktar följande konkreta uppmaningar till svenska beslutsfattare:

- Upphör med brutala avhysningar.

- Erbjud alternativa boenden.

- Ge EU-migranterna samma rätt till akut sjukvård som de papperslösa.

- Uppmuntra polisen att ta hotbilden mot migranterna på större allvar.

Thomas Hammarberg berättade för den talrika publiken att Katarina Taikons kamp redan 1965 om rätten för romska barn att gå i skolan blev en väckarklocka för honom.

– Nu blir vi väckta igen när vi möter de romska migranterna på gator och torg och vi måste se dem som människor och behandla dem anständigt, menade han.

Soraya Post utbrast till publikens förtjusning i ett försiktigt "hurra" med anledning av den uppmärksamhet som i dag ägnas åt romernas situation, jämfört med den stora tystnad som tidigare präglat deras utsatta situation.

–Det här är ett stort samhällsproblem och vi romer förtjänar denna uppmärksamhet. Men vi måste sluta prata om svaga grupper när det i själva verket handlar om svaga strukturer, sa hon och varnade för att demokratin är i fara om högerextrema krafter tillåts ta över.

Båda pristagarna underströk behovet av utbildning och undervisning om romernas historia. Thomas Hammarberg konstaterade att den nya kulturministern Alice Bah Kuhnke efterlyst handling vilket han uppskattar. Att den rödgröna regeringen för första gången nämnt antiziganism i en regeringsförklaring ser han som förpliktigande.

Stieg Larsson-priset instiftades av bokförlaget Norstedts tillsammans med Stieg Larssons pappa Erland och bror Joakim för att delas ut till personer eller organisationer som verkar i författarens anda.

Ämnen i artikeln