Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

En anledning till att antalet hatbrott i statistiken har ökat är att man har utvecklat metoden när man registrerar hatbrott med homofobiska, antisemitiska och främlingsfientliga motiv. Det syns tydligare idag om det är ett misstänkt hatbrott mot dessa grupper det är frågan om. I rapporten framkommer att hatbrotten med homofobiska motiv har ökat markant.

- Jag tror att de som utsätts för denna typ av brott allt oftare anmäler men också att homosexuellas mer och mer accepterade ställning i samhället lockar fram fler våldsverkare, säger Klas Bergenstrand, generaldirektör hos Säkerhetspolisen.

Det gjordes 614 anmälningar med homofobisk bakgrund år 2004 vilket är en ökning med 117 procent jämfört med föregående år. Misshandel, ärekränkning, olaga hot och ofredande är de vanligaste brotten och sex procent av brotten är med säkerhet utförda av vit makt-anhängare.

Vit makt-rörelsen

Brott utförda med vit makt-ideologiska motiv har hållit sig på en konstant hög nivå de senaste fyra åren. 2004 anmäldes 1266 vit makt-relaterade brott, 2003 anmäldes 1278. Misshandel, ofredande, hets mot folkgrupp och skadegörelse är några av de vanligaste brotten.

En stor del av anmälningarna har kopplingar till Nationalsocialistisk Front och Svenska Motståndsrörelsen/Nationell Ungdom. Säpo tror inte att statistiken över denna typ av brott påverkats nämnvärt av den nya metoden att samla in information.

Det gjordes 151 anmälningar av hatbrott med antisemitiska motiv år 2004, en ökning med 44 procent från föregående år. Av de brotten är 27 procent kopplade till vit makt-miljön och det vanligaste brottet var hets mot folkgrupp.

Anmälningar av hatbrott med främlingsfientliga motiv ökade också under 2004 med 27 procent. Det gjordes 2263 anmälningar varav 12 procent var kopplade till vit makt-miljön och där var det vanligaste brotten olaga hot och ofredande. Både ökningen av antisemitiska och främlingsfientliga brott tror Säpo sammanhänger med den nya metoden att samla in informationen.

När det gäller grupperna på ytterkanterna anser Klas Bergenstrand att konfrontationer mellan vit makt-miljön och den autonoma miljön ligger fortsatt på en hög nivå.