Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I rapporten samlas information om aktiviteter, publikationer och andra former av åtgärder inom områdena rasistiskt våld, lagstiftning, arbetsmarknad, utbildning och boende. Informationen samlas in genom nätverket Racism and Xenophobia Network (RAXEN), som består av olika aktörer, så kallade National Focal Points (NFP) i respektive EU-land. Expo är svensk NFP. Den insamlade informationen sammanställs av EUMC och ges därefter ut i form av komparativa rapporter. EUMC:s årsrapport 2004 finns nu att ladda ner här, liksom den svenska rapporten i sin helhet.
eumc-arsrapport2004-eu.pdf (700 KB)
eumc-arsrapport2004-sverige.pdf (1 MB)