Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Att den uppenbara rasismen hos vissa inom poliskåren får människor att känna sig kränkta är självklart. Men problemet med den människosyn som blottats är inte bara att människor kränks eller att polisen får ännu svårare att vinna ett förtroende bland allmänheten. När företrädare för en myndighet som polisen ger uttryck för rasistiska åsikter riskerar det att legitimera extremhögerns idévärld. Polisen ska se till att de lagar som den svenska demokratin vilar på efterföljs. Genom att agera reklampelare för en ogenerad rasism hjälper man snarare till att rucka på de grundläggande fundament som vårt samhälle är byggt på.

Nu måste polisen visa att de menar allvar med sitt värdegrundsarbete. Inte bara för de enskilda individer som kränkts av de rasistiska tillmälena utan för hela det demokratiska samhällets skull.

Ämnen i artikeln