Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Fakta HMF

Lagen om hets mot folkgrupp tillkom 1948 mot bakgrund av nazismens brott mot mänskligheten och har sedan dess genomgått flera uppdateringar, senast 2019. I den nuvarande lagtexten står att "den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp” av ringa, normal eller grov sort. Sveriges officiella hållning är att lagen om hets mot folkgrupp "i praktiken tvingar rasistiska organisationer till passivitet".

– Sverige har en lagstiftning som finns till för att skydda minoritetsgrupper mot hatpropaganda. Vi menar att Paludan har gått över gränsen för vad yttrandefriheten tillåter och gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders, i ett uttalande.

Rasmus Paludan, som leder det högerextrema danska partiet Stram Kurs, rönte stor uppmärksammat under våren när han på flera platser runt om i Sverige brände koranen. På några av ställena ledde motdemonstrationerna till kravaller. Ett antal personer har dömts för sin inblandning i de så kallade påskkravallerna.

Nu polisanmäls alltså Rasmus Paludan av CRD. Totalt har organisationen lämnat in fyra polisanmälningar. Det rör sig om två demonstrationstillfällen i Stockholm samt för hans koranbrännande i Göteborg och Malmö.

I ett uttalande skriver människorättsorganisationen Civil Rights Defenders, CRD, att Paludan under våren genomförde närmare 30 demonstrationer och att det vid åtminstone 19 av dessa brändes koraner. Organisationen menar att syftet med turnén har varit att sprida hat mot framför allt muslimer, samt att han velat provocera fram våldsamma motreaktioner.  

– Vår förhoppning är att domstolen tittar på det här fallet och slår fast att det har varit fråga om hets mot folkgrupp. Det kan i så fall bli vägledande för liknande händelser i framtiden och ge ett starkare skydd mot hatpropaganda som riktar sig mot minoritetsgrupper, säger John Stauffer.