Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Vi hade ingen budget, ingen personal och inget kontor, men vi hade ett uppdrag.

Gerald Nagler

Gerald Nagler, född 1929 i Wien Österrike, startade Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter 1982 i sitt kök på Lidingö tillsammans med sin fru, Monica Nagler Wittgenstien.

Bakgrund var Helsingforsdeklarationen som undertecknades 1975 av 35 länder, där ibland Sovjetunionen. I sluttexten står att respekt för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för fred och vänskapliga relationer mellan staterna. Det var detta Gerald Nagler tog fasta på.

Fokus för organisationen var de övergrepp på mänskliga rättigheter som skedde bakom järnridån. De uppmärksammade de förföljda, uppmanade makthavarna att frige de fängslade och att dissidenternas mänskliga rättigheter skulle respekteras.

Lyssna på Studio Expo

Gerald och hans fru Monica var också medgrundare till Svenska kommittén mot antisemitism när den bildades 1983.

Redan tidigt stödde Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter Expo precis som Gerald och Monica Nagler. Ett stöd som var viktigt, som skänkte tyngd och respekt, till en liten nystartad tidning.

I dag har Helsingforskommitten bytt namn till Civil Right Defenders och har över 100 medarbetare och samarbetar med människorättsförsvarare i över 50 länder.

Gerald Naglers engagemanget för mänskliga rättigheter, demokrati och mot rasism och antisemitism var stort, brett och djupt. Gerald gick bort i augusti 2022.

Texten har tidigare publicerats i Expo #3-2022.