Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den internationella människorättsorganisationen Civil Rights Defenders presenterade på måndagen en granskning av Tidöavatalet, det avtal som regeringspartierna slutit med Sverigedemokraterna. I rapporten riktas kritik mot flera punkter i avtalet när det kommer till den överenskomna kriminal- och migrationspolitiken samt rättssäkerhetsfrågor.

Det har fått ledande sverigedemokrater att se rött.

Martin Kinnunen, riksdagsledamot, gruppledare för Sverigedemokraterna i EU-nämnden och miljöpolitisk talesperson för partiet, reagerar på Civil Rights Defenders rapport. Han är kritisk till att Civil Rights Defenders som har statliga bidrag ”opinionsbildar” mot SD:s avtal med regeringen. På Twitter skriver han:

”Denna biståndsorganisation tar emot över 80 miljoner kr i bidrag från staten vilket är en kraftig majoritet av de totala intäkterna. Nu lägger man pengar på marknadsföra inlägg med opinionsbildning mot Tidöavtalet.”

När hans utspel möter kritik om att ”i SD:s Sverige ska alla skattepengar gå till de som tycker som dem” så svarar Martin Kinnunen:

”Nä. Men fler organisationer borde finansiera sig själva. Skulle stärka oberoendet och svenskarnas välstånd.”

Björn Söder, riksdagsledamot och ordförande för den svenska delegationen i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, svarar också på Kinnunens inlägg. Han går längre i sig kritik och menar att organisationens bidrag direkt borde strypas.

”Ja, de statliga bidragen till denna oseriösa organisation borde omgående dras in. Har tjatat om det i flera år. Här kan skattemedel sparas.”

SD vill ha lydiga ja-sägare

John Stauffer är chefsjurist och biträdande exekutiv chef på Civil Rights Defenders. Han ser allvarligt på utspelen. Han framhåller att civilsamhället har en viktig roll som granskare av makten.

– Det är uppenbart att sverigedemokraterna inte är grundade i en demokratisk tradition och inte ser den viktiga roll som civilsamhället har, säger han.

Han påpekar att Civil Rights Defenders återkommande riktat kritik mot sittande regeringar när det kommer till frågor rörande mänskliga rättigheter. Men menar att det ändå gått att ha en dialog, att regeringarna har haft en förståelse för civilsamhällets roll som en oberoende watchdog. Den synen tror han även finns hos den nuvarande regeringen.

– Partierna i regeringen tror jag har en annan förståelse för civilsamhällets viktiga roll i samhället, så där hoppas jag att det finns ett motstånd mot den politik som SD för.

Samtidigt menar han att han inte är utan oro och hänvisar till att SD redan fått igenom mycket av sin politik genom Tidöavtalet och att det fortsatt har en möjlighet att påverka regeringen inifrån.

– Det blir uppenbart med den här kritiken och hoten om indragen finansiering att SD vill att civilsamhället blir till lydiga ja-sägare, säger han.

Även kritik mot Orbán upprör

Det är inte första gången som Björn Söder riktat kritik mot att Civil Rights Defenders får statliga medel. I slutet av 2020 ifrågasatte Söder delar av Civil Rights Defenders verksamhet i en skriftlig fråga till statsrådet Peter Eriksson (MP).

Björn Söder menar att en organisation som Civil Rights Defenders, som får skattemedel, inte borde ”attackera en annan EU-medlemsstats ledare” med syfte på Ungerns premiärminister Viktor Orbán.

Viktor Orbán och det ungerska regeringspartiet Fidesz som han leder har vid upprepade tillfällen kritiserats, bland annat av Europarådet, för dess repressiva politik mot civilsamhället. Fidesz har systematiskt försvårat för NGO:s och organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter.

Delar av den ungerska regeringens propaganda har riktats mot filantropen och finansmannen George Soros, som ekonomiskt stött delar av civilsamhället. Konspirationsteorier och propaganda mot Soros har under många år varit en del av extremhögerns världsbild.

Lyssna på Mytpodden

John Stauffer menar att det är viktigt att vi lyfter det internationella perspektivet och förstår att de här utspelen inte handlar om endast Civil Rights Defenders, eller Sverige, utan om en syn på civilsamhällets roll i demokratier. Det här en utveckling som Civil Rights Defenders följt i flera decennier. Det är inte heller bara civilsamhället som drabbas, utan även till exempel medier, menar han.

– Det här är viktigt för oss att beskriva. Det här är en generell trend som vi ser internationellt som tagit sig till Sverige. Följderna av sådan här politik kan vi se i till exempel Ungern, säger John Stauffer.

Expo har sökt Björn Söder och Martin Kinnunen via partiets pressavdelning, som inte har återkommit.