Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Om vi tittar tillbaka på historien kring romer så skäms jag över hur man hanterat romafrågan i Sverige. Vi har haft en grupp som har förnekats rösträtt, sin rätt att gå i skola och rätten att bosätta sig. Det kanske värsta övergreppet historiskt sett var tvångssteriliseringarna som drabbade romer i Sverige, sa integrationsministern Erik Ullenhag då han presenterade strategin.

Erik Ullenhag sa även att romer på många håll i Europa möter ett rent hat, och att romer i Sverige drabbas av diskriminering på framförallt bostads- och arbetsmarknaden. Strategin som presenterades koncentrerar sig på sex olika områden i samhället. I materialet framgår det att romers levnadsvillkor ofta är mycket sämre än den övriga befolkningens och att medellivslängden är lägre. Det finns också indikationer på att skolan inte behandlar romska barn som andra elever.

Målet med strategin som sträcker sig 20 år framåt är att den rom som föds idag i framtiden ska ha samma förutsättningar som den övriga befolkningen. Ett pilotprojekt kommer att inledas i fem kommuner, där samarbetet mellan myndigheter och romer ska leda till att romers villkor i samhället förbättras.

Regeringen ska även ta fram en vitbok om de övergrepp som staten begått mot romer under 1900-talet.

I Malmö drivs den romska organisationen Romsk informations- och Kunskapscenter, RIKC, av Malmö stad. Marian Wydow, sekreterare för RIKC i Malmö tycker det är en modell som alla kommuner borde ta efter. Han säger till Expo.se att frågor som rört romer i Malmö tidigare enbart hanterats av ideella organisationer.

– De ideella krafterna gör mycket, men arbetet måste förankras i den befintliga strukturen. Då kommer effekterna bli mycket bättre, säger Wydow.

Marian Wydow var tidigare ledamot i Delegationen för romska frågor och har bistått med förslag till regeringens strategi.

Marian Wydow känner förtroende och ser positivt på strategin som regeringen presenterat, eftersom den involverar romer och är långsiktig.