Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

expo intolerans

Detta är Expos sjätte årsrapport om den ras­ideologiska miljöns aktiviteter. I årsrapporten sammanställer och granskar vi miljöns aktiviteter utifrån fem kategorier: antalet aktiviteter, form av aktivitet, den geografiska spridningen, vilka organisationer som står bakom aktiviteterna samt antalet aktiva organisationer. Aktiviteterna är indelade i olika kategorier: propagandaspridning, manifestationer, social aktivitet, kampförberedande, föredrag, kommunpolitik, demonstrationer och konserter. Uppgifterna bygger först och främst på organisationernas egen rapportering. Från och med årsrapporten 2012 har vi också inkluderat annan organiserad intolerans som Sverigedemokraterna och counterjihadrörelsen. För dessa finns dock ingen statistik.

2012 konstaterade vi att rörelsens aktiviteter ökat kraftigt efter flera års nedgång. Så även i år. Inte sedan 2008 när vi började med årsrapporten har antalet aktiviteter i den rasideologiska miljön varit så många, 2 333 aktiviteter, en ökning med 28 procent från 2012. Det är framförallt propagandaspridningen som ökar, från 1 351 aktiviteter 2012 till 1 884, en ökning med närmare 40 procent. Även antalet manifestationer som torgmöten och offentliga flygbladsutdelningar ökade med 26 procent – från 179 2012 till 224 2013. Alla former av aktiviteter har dock inte ökat, under 2013 arrangerades endast fem demonstrationer, en minskning med två från föregående år. Även sociala aktiviteter och föredrag har minskat.

Propagandaspridning är den absolut vanligaste aktiviteten. Ökningen av antalet aktiviteter säger inget om det skett en ökning av antalet medlemmar även om såväl Svenska motståndsrörelsen (SMR) som Svenskarnas parti (SvP) uppger att de fått en medlemsökning.

En stor del av ökningen kan kopplas till Svenskarnas parti som officiellt inledde sin valupptakt under hösten.

2012 genomfördes flest aktiviteter i de tre storstadslänen. Även 2013 toppar Stockholm med 351 aktiviteter följt av Västra Götaland med 330 men på tredje plats kommer nu Värmlands län med 309, sedan Skåne med 228 aktiviteter. Om vi däremot ser på vilka kommuner som hade flest aktiviteter så blir bilden något annorlunda. Stockholms kommun ligger på första plats med 156 aktiviteter, därefter Karlstad (132) och på tredje plats Upplands-Bro (69). Göteborg kommer först på sjätte plats (55) och Malmö på fjortonde plats (41). Aktiviteterna är alltså inte främst koncentrerade till storstäderna.

Aktiviteterna har även minskat i några län. Störst minskning noteras i Västmanlands och Södermanlands län. Det har även varit en viss minskning i Östergötlands och Stockholms län. I Södermanland och Västmanland är det främst Svenskarnas partis aktiviteter som minskat. Att det skett en minskning i Stockholms län kan framförallt ha sin förklaring i minskad aktivitet från övriga organisationer, några grupper har försvunnit samtidigt som resterande gruppers aktivitetsnivå sjunkit. 2012 genomförde till exempel Förbundet nationell ungdom 26 aktiviteter i Stockholms län – under 2013 en enda. Nordisk ungdom har också genomfört färre aktiviteter och Nordiska nationalsocialisters verksamhet upphörde under våren 2013.

Den aktivitetsökning som vi noterat för 2013 är i princip kopplad till två organisationer, Svenska motståndsrörelsen och Svenskarnas parti. Svenskarnas parti står för flest aktiviteter under 2013, totalt 1 617 jämfört med 1 034 2012. Även Svenska motståndsrörelsens aktivism har ökat markant.

Aktivitetsökningen inom Svenskarnas parti kan kopplas till deras satsning inför valet 2014. Partiet har under flera år arbetat på att bygga upp sin organisation. I valet 2010 fick det ett mandat i Grästorp. Under hösten 2013 drog det igång sin valkampanj och meddelade att det kommer att kandidera i ett trettiotal kommuner, bland annat i Mora, Färgelanda, Sjöbo och Nykvarn.

Svenskarnas parti har varit mest aktiva i Värmlands län med 302 aktiviteter. Där har också partiet satsat starkt och byggt upp lokalgrupper i Karlstad, Forshaga, Grums och Hammarö. Därefter kommer Västra Götaland med 240 och Stockholm 234. Ser vi till vilka kommuner som det varit mest aktivt i under 2013 ligger Karlstad i topp med 129 aktiviteter, därefter Stockholm (77), Upplands-Bro (69), Sundsvall (51) samt i Kalmar (50) och Nybro (49). Samtidigt har Svenskarnas partis aktiviteter minskat kraftigt i Södermanland och Västmanland. Partimedlemmar i dessa län har under 2013 utsatts för flera attacker men om detta kan förklara minskningen är oklart. Även Svenska motståndsrörelsens aktivism ökade från 435 aktiviteter 2012 till 612 under 2013. En möjlig förklaring till ökningen är organisationens strävan att profilera sig som ett radikalt alternativ till Svenskarnas parti. Genom att hålla en hög aktivitetsnivå försöker de locka till sig ytterligare medlemmar. De tycks rikta in sig på yngre personer bland annat genom att sprida sin propaganda vid gymnasieskolor. Även Svenskarnas parti sprider propaganda vid olika skolor.

Svenska motståndsrörelsen var mest aktiv i Skåne, (127), vilket är något lägre antal aktiviteter än 2012. Därefter kommer Stockholm (76) och Västra Götaland (69) tätt följt av Dalarna (63).

Bryter vi ned siffrorna på kommunnivå har SMR varit mest aktiva i Stockholm med 58 aktiviteter. I Söderhamn, Kristianstad, Varberg och Trollhättan har de genomfört ett tjugotal aktiviteter i respektive kommun. I Dalarna har aktiviteterna varit mer utspridda och det finns också ett tiotal där ingen kommun angetts.

Under de år vi publicerat årsrapporten har vi sett en minskning av antalet rasideologiska organisationer, 2008 fanns ett fyrtiotal organisationer som successivt sjunkit till 12 2013.

Utöver Svenskarnas parti och Svenska motståndsrörelsen är det framför allt Nordisk ungdom, Förbundet nationell ungdom, Nordiska nationalsocialister och Nationaldemokraterna som var aktiva. Föregående år stod samtliga övriga organisationer för 355 aktiviteter – närmare 20 procent av alla aktiviteter. I år har andelen sjunkit till 4,5 procent.

Ta del av hela rapporten.