Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I sin presentation av Expobilagan den 10 juni skriver kvällstidningsredaktörerna Christina Jutterström och Thorbjörn Larsson: »Det onda fungerar bäst i mörker och tystnad. Ljus, ljud och upplysning har alltid och kommer alltid att hota mörkrets makter.«

Man skulle ju kunna förvänta sig att vad Rosenlund-Jutterström-Larsson här talar om är krafter som kunde ligga bakom attentaten mot Expo. Men i Expobilagan figurerar bara två personer med porträtt, nämligen vi. Presenterade på svart botten.

I Aftonbladet den 7 juni skriver Exporedaktionen att den lyckats väl att »avslöja de krafter som organiserar rasism, flyktingfientlighet och politiskt våld. Det är därför föga förvånande av Expo blir en måltavla för angrepp«. I Expo 3/96 skriver man om oss i Blågula frågor att vi »organiserar invandrarfientligheten«.

Nu har vi erbjudits ett genmäle på 3 000 tecken. Vi är redan uppe i 1 230.

1. Från våld har vi entydigt tagit avstånd, så ock attentaten mot Expo. Detta är förnedrande att alls behöva påpeka!

2. Öppenhet har hela tiden varit vår linje. Vi har inga hemliga adresser. Varje nummer av Blågula frågor har, sedan flera år, sänts till alla större redaktioner. Vi har gjort upprepade försök att få in debattartiklar i dagspressen. Är det att vara »ljusskygg«?

Expo har nu granskat Blågula frågor och det betyg man utdelat måste väl uppfattas som ett klart underkänt: vi »underblåser fördomar« mot invandrare, vi är »flyktingfientliga« och så vidare.

Den frågan som då inställer sig: är felet hur vi kritiserar den generösa flyktingpolitiken, eller är felet att vi överhuvudtaget kritiserar den? Finns det, med Expos utgångspunkter, utrymme för någonsom helst kritik av den förda flyktingpolitiken, som man ger godkänt?

Förmodligen inte. Vad Expo med sin artikel vill uppnå är inte att vi formulerar oss annorlunda. Man vill få tyst på oss – liksom på varje kritik. Men problemen finns ju där, och behöver diskuteras. Att hugga huvudet av budbäraren är sällan en bra lösning.

Vi trodde att vi, med vår antirasistiska bakgrund, skulle kunna framföra kritik utan att drabbas av de vanliga tillmälena. Det visar sig att så inte är fallet. Ingen kan i denna fråga ha en från mediaetablissemanget avvikande mening utan att bli stämplad.

Expo redovisar inte sin egen ståndpunkt i invandringspolitiken, men den är uppenbarligen så extrem den kan bli. Vi har föreslagit en karenstid på några år, innan nyanlända får fulla sociala förmåner. Detta för att bidraga till en automatisk sållning – för den verkligt skyddsbehövande är ju standardfaktorer inte viktiga. Då talar Expo om »apartheid« och »diskrimineringslagar«!

Hur mycket större blir då inte »diskrimineringen« av dem som överhuvudtaget inte får stanna i Sverige? Accepterar Expo alls en reglerad invandring?

Jan Milld
Anders Sundholm
Blågula Frågor

---
Expo svarar

Expo har aldrig påstått att Blågula frågor ägnar sig åt våld. Expo skriver heller inte om BGF för att vi anser att föreningen är jämställd med Nationella Alliansen eller liknande extrema grupper. Vi skriver om Blågula frågor eftersom ni inte klarar av att skilja mellan invandringspolitik och invandrare. Det tänker vi fortsätta med.

Andreas Rosenlund
(Expo nr 4/5 - 1996)

Ämnen i artikeln