Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Beate Winkler, som är direktör och chef för EUMC, säger i ett uttalande att det framgår i rapporten att utbildningssystemet inom EU sviker romska elever. Många romska elever lämnar skolan i förtur och får senare svårt för att komma in på arbetsmarknaden, menar hon.

I länder som Ungern, Slovakien och Tjeckien förekommer det att romer placeras i särskolor för mentalt handikappade. Rapporten visar även att negativa reaktioner från såväl föräldrar, skolor som lokala myndigheter mot romer är ett problem i ett stort antal länder.

EUMC menar att romska elevers segregering måste brytas. Viktiga insatser är enligt organet bland annat modersmålsundervisning, romska lärare och att romernas historia integreras i den allmänna undervisningen.

Situationen i Sverige
Även i Sverige utsätts romska elever för segregering och många lämnar skolan för tidigt eller utan fullständiga betyg. Mai Beijer från Myndigheten för skolutveckling säger att det är skillnader mellan hur många romska elevers som fullföljer skolan och det genomsnittliga resultatet, men påpekar samtidigt på positiva tendenser.

- Romer själva engagerar sig i skolfrågor och vill utveckla skolundervisningen. Man är inte från romsk sida lika skeptisk till skolan längre, säger Mai Beijer till Expo.se.

Hon framhåller också att det finns stora skillnader mellan de olika romska grupperna, t.ex. klarar sig romerna som kommit till Sverige från Balkan bättre eftersom de redan sedan tidigare gått i skolan.

Myndigheten för skolutveckling har tillsammans med romska representanter tagit fram läromedel på romernas språk, romani chib, där hänsyn har tagits till de olika variationerna inom språket. Bland annat så kommer de att publicera en ordbok för romani chib.

Svensk rapport om romers skolsituation
Den information som EUMC använder sig av i sin rapport om situationen i Sverige bygger på en rapport som Expo sammanställt i egenskap av svensk representant för EUMC:s nätverk för att samla in information om rasism, främlingsfientlighet och antisemitism i Europa. EUMC ansvarar inte för innehållet i den svenska rapporten.

EUMC:s rapport finns att läsa som pdf på:
www.eumc.eu.int

Expos rapport om romers situation inom utbildningen i Sverige kan läsas som pdf här: roma-sweden.pdf