Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

4 741 personer varav 1320 barn har registrerats av polisen i Skåne. Polisen har påstått att registret baserats på kriminalitet, men i registret finns mängder av ostraffade personer och polisen har inte heller registrerat vilka personer som är misstänkta för brott så som polisdatalagen kräver, rapporterar Sveriges Radio.

SIN skriver i sin rapport att registret varit för vitt:

"ett oprecist ändamål ger inga ramar för personuppgiftsbehandlingen vilket i praktiken sätter integritetsskyddet ur spel", skriver myndigheten i ett pressmeddelande."

Kritiken från SIN gäller också att det inte funnits behov att registrera alla personer som förekommer i registret. Det saknas också ett tydligt samband mellan den befarade brottsligheten och de personer som registrerats. Trots att många som förekommer i registret är romer menar SIN att det inte går att dra slutsatsen att registret är baserat enbart på etnicitet.

"Nämnden konstaterar att det finns åtskilliga personer i uppgiftssamlingen som är av romsk härkomst och att många personuppgifter i uppgiftssamlingen inte borde finnas där. Detta kan ge intryck av att enbart etniciteten har varit orsaken till registreringen av personuppgifter i uppgiftssamlingen. Nämndens slutsats är dock att grunden för registreringen är antingen mer eller mindre välgrundade misstankar mot personer om begången eller befarad brottslighet eller släktskap med sådana personer", skriver SIN.

SIN kommer att följa upp ärendet och granska vilka åtgärder som polismyndigheten vidtar i och med SIN:s kritik.