Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

SD-påstående 1 – Utländska tiggare ingår ofta i kriminella ligor och begår brott i Sverige.

Ett vanligt påstående från Sverigedemokrater är att utländska tiggare ofta är kopplade till kriminella ligor.

– Det finns mycket som tyder på att en stor del av dem som kommer är en del av en kriminell liga, förklarar exempelvis Sverigedemokraternas riksdagsledamot och rättspolitiske talesperson Richard Jomshof i en SD-video den 14 maj.

Partiets tidigare chefredaktör för SD-kuriren Tommy Hansson skrev på sin blogg i november 2013:

"En allt vanligare syn på svenska orter: yrkestiggare organiserade av utländska zigenarligor."

Men det finns inget stöd för påståendena om att utländska tiggare ofta ingår i kriminella ligor, säger Varg Gylllander, pressansvarig för polisen i Stockholms län.

– Polismyndigheten i Stockholms län har aldrig påstått att de ingår i kriminella ligor, det tror vi inte heller. Detta handlar inte om organiserad brottslighet. Vi tror att det finns familjekonstellationer som kommer hit, men det är inte vare sig konstigt eller olagligt, säger Gyllander.

Sverigedemokraterna har även hävdat att utländska tiggare ofta kan kopplas till brottslighet:

"Vi vill förbjuda all form av hitrest tiggeri. Vi tycker inte att det är rätt att folk kommer till Sverige för att tigga eller begå brott och ibland visar det sig också att det hänger ihop", säger Jomshof i SD-videon den 14 maj.

"Det är en inte minst viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjar det organiserade tiggeriet.", skriver Sverigedemokraterna i Ale i en motion från 2013. Liknande formuleringar finns i flera kommunala motioner som Sverigedemokraterna lagt.

Varg Gyllander avfärdar även detta påstående från Sverigedemokraterna.

– Jag känner inte till någon forskning som visar på det och jag ser inget stöd för att göra den kopplingen. Hos polisen tittar vi på individer och inte på organisationer. Om det är så att en person begår brott så lagförs denne för det. Huruvida de också är tiggare eller något annat intresserar vi oss inte för.

SD- påstående 2 - Utländska tiggare kommer till Sverige för att utnyttja välfärden:

"Det är berättigat att fråga sig varför anstormningen av tiggare skett i Linköping under de senaste åren. Mycket pekar nämligen på att det ofta handlar om välfärdsturism och arbete åt kriminella ligor snarare än verkligt tiggeri med ärligt uppsåt.", skriver Sverigedemokraterna i motionen "Förbjud offentligt tiggeri i kommunen" som lades i maj 2013 i Linköpings kommun.

Teresa Woodall som är enhetschef för Socialtjänsten i Göteborg, och som har ett särskilt uppdrag att bevaka frågan om fattiga EU-medborgare i Göteborg stad, ser ingen grund till påståendet i motionen.

- Om man ser välfärden som våra socialförsäkringssystem så finns det ingen grund till att hävda detta. Man har inte rätt inom den fria rörligheten att ta del av mottagarlandets välfärd. Det man har rätt till är akut bistånd i så fall. I Göteborg har socialtjänsten beviljat hemresa i vissa fall. Vi har i något fall beviljat boende i väntan på hemresa och eventuellt har någon akut vårdinsats beviljats, säger Woodall.

SD-påstående 3 - Pengarna som skänks till utländska tiggare får inte tiggaren själv behålla.

"Det är väldigt besvärande för folket när det ligger människor på gatan och tigger, man blir illa till mods och många med mig vill ju att alla ska ha det bra och kanske ger en slant.? pengen du och jag gav i all välmening tar ligan sedan hand om", skriver Sverigedemokraterna i Blekinge i en insändare i BLT i mars 2013.

Regeringens nationella hemlöshetssamordnare Michael Anefur (KD) har i flera medier uttalat sig om att pengar som skänks skulle gå till ligaledare. Ett påstående han menar hör till "sägnernas värld":

Den tjuga jag lägger i burken går hem till att ge barn medicin, och så vidare, det har nytta för individen, säger Anefur till GT.

SD- påstående 4 – Utländska tiggare utnyttjas och tvingas till att tigga.

Sverigedemokraternas kommunikationsstrateg Joakim Wallerstein sa till Dagens media den 12 maj att SD bland annat baserat sitt påstående om att tiggeriet är organiserat på Länsstyrelsens i Stockholms läns rapport "Utsatta EU-medborgare i Sverige".

– Det ena är att vi är från Stockholm, det är bara att ta en promenad så ser man. De där personerna cirkulerar ganska bra genom stan. Länsstyrelsen har också presenterat en rapport den 8 maj där de visar på människohandel och tiggeri. Det är organiserat, det är vad vi utgår ifrån, säger Wallerstein till Dagens media.

Även Richard Jomshof hänvisar till rapporten.

"Vi har här en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm där man säger att 305 till 555 personer kan ha utnyttjats för tiggeri i termer vad man kallar exploatering, säger han i SD-videon.

Sverigedemokraterna nämner dock inte hur Länsstyrelsen fått fram siffrorna om personer som "kan ha exploaterats" och att resultatet kommer med en brasklapp. Rapporten bygger på svar från en enkät som skickats ut till kommuner, polismyndigheten och frivilligorganisationer.

"Det bör också understrykas att de siffror som redovisas i rapporten bör tolkas med försiktighet, då de delvis bygger på svarspersonernas subjektiva uppfattning om hur många personer som kan ha utnyttjats", står det i rapporten och "Det bör betonas att uppskattningarna av antal personer som kan ha utnyttjats är just uppskattningar. Uppskattningarna är beroende av vem eller vilka som besvarat enkäten samt graden av kunskap om problematiken."

På Länsstyrelsen i Stockholm är man också kritisk över slutsatserna som Sverigedemokraterna dragit av den.

- De kan inte ha läst rapporten, den visar tydligt att det inte går att generalisera, säger Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel på Länsstyrelsen Stockholm tillSvenska Dagbladet den 14 maj.

SD-påstående 5 - Bilden av fattigdomen i Rumänien är överdriven.

"Såg precis ett gäng romer sitta i ett köpcentrum o fippla med sina mobiler. Vad säger man, fattigdom är relativt eller? #tiggeri #bluff", skrev riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD) på Twitter den 3 maj.

"Det är så att när man tittar på situationen i Rumänien så är min bild att den är ganska överdriven. Jag tror till och med att det är lättare att få jobb i Rumänien än vad det är att få jobb i Sverige. Det verkar också som att den rumänska regeringen gör en hel del för att försöka integrera romerna i det rumänska samhället. Jag tror att det förekommer väldigt mycket myter kring den här frågan", säger Richard Jomshof i videon på SD-videon.

Rumänien har den lägsta medellivslängden i EU. 2010 levde var femte rumän under fattigdomsgränsen, mätt som inkomst under 60 procent av landets genomsnitt, enligt Utrikespolitiska institutets Landguiden. Diskriminering mot romer är utbredd i landet, speciellt när det kommer till boende är vräkningar av romer satt i system, rapporterar Human rights watch. UNICEF lyfter fram att romers barn diskrimineras i skolan och att romska barn i vissa skolor segregeras. "Skolor med stor andel romer är ofta i sämre kondition än andra institutioner", skriver UNICEF.

– I Bulgarien och Rumänien lever 80 procent av den romska befolkningen på mindre än fyra dollar om dagen. I Ungern lever 40 procent under fattigdomsgränsen. FN beskriver diskrimineringen och rasism mot romer som ett av de allvarligaste människorättsproblemen i Europa, säger Ian Hancock som är professor på University of Texas och en av de främsta experterna inom forskningen om romer.

Fram tills åtminstone 1864 användes romer som slavar i Rumänien. När slaveriet upphört fick de tidigare slavägarna kompensation för förlusten. Inget program inleddes för att utbilda och integrera de före detta slavarna till ett fritt samhälle.

Ämnen i artikeln