Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Till och börja med måste man ha en åsikt från partiledningen om det, vilket jag inte hört, säger Sahlin till Aftonbladet.

– Ut och försvara att man inte kan bete sig som han har gjort, säger hon.

Det var i måndags som Expo Idag uppmärksammande att Omar Mustafa, som valdes in som suppleant i Socialdemokraternas partistyrelse vid helgens partikongress, vid två tillfällen tillåtit kända antisemiter att tala vid konferenser. Bland annat tillät han egypterna Salah Sultan och Ragheb Al-Serjany att tala vid en konferens med Islamiska förbundet 2010. Båda har spridit antisemitisk propaganda. Salah Sultan har i tv-kanalen Al-Jazeera sagt att judar under påsken begår ritualmord på kristna för att använda blodet i osyrat bröd. Han har även att sagt att judarna försöker erövra världen och hänvisade till det antisemitiska falsariet Sions vises protokoll. Ragheb Al-Serjany har sagt att judar kontrollerar internationella medier.

Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, har kritiserat inbjudningarna.

– Är det okej med personer som bjuder in och därmed ger legitimitet åt personer som hävdar att Sions vises protokoll är verkliga dokument och att judar mördar barn för att använda deras blod? Är det förenligt med socialdemokratiska värderingar?, sade Willy Silberstein, ordförande för SKMA, till Expo Idag på måndagen.

Omar Mustafa kommenterade kritiken till Expo Idag på tisdagen, då han fördömde antisemitism. Han påtalade även att Islamiska förbundet, där han nu är ordförande, ska se över rutinerna för vilka man bjuder in. Samtidigt sade han att man även i fortsättningen kunde tänka sig att tillåta föreläsare med antisemitiska åsikter.

– Vi har bjudit in personer med åsikter som vi inte ställer oss bakom för att vi tror på argumentation och dialog. Får man möta idéer så ger det ett bättre resultat än att isolera, sade Mustafa till Expo Idag.

Från partiledningens håll har det hittills varit tyst. Nu går alltså Mona Sahlin ut och manar ledningen, med Stefan Löfven i spetsen, att agera. Hon godtar inte Omar Mustafas försvar att man bör låta alla komma till tals.

– Det räcker inte. Man kan inte säga att vi bjöd in den personen som pratade om att judar inte var människor, men vi tycker det är viktigt att den åsikten kommer fram. Socialdemokratins uppgift är inte att bereda plats för extrema åsikter utan att ta ställning mot dem, säger hon till Aftonbladet.

Sahlin är ställer sig frågande till hur valberedningen resonerat vid valet av Mustafa.

– De verkar ha blivit tagna på sängen, och det oroar mig väldigt mycket, säger hon.

Ämnen i artikeln