Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Debatten om Omar Mustafa började på måndagen i förra veckan efter att Expo Idag uppmärksammat att Mustafa, i egenskap av ordförande i Islamiska förbundet, tillåtit kända antisemiter som talare på olika konferenser.

Ledamoten i Stiftelsen Expos styrelse och tidigare S-ledaren, Mona Sahlin, kommenterade debatten, och anklagade Mustafa för att ha fällt "antisemitiska uttalanden". Uttalandet, som gjordes i Aftonbladets webb-tv på onsdagen, ledde till kritik från bland annat socialdemokraten och statsvetaren Ulf Bjereld och den socialdemokratiska opinionsbildaren Helle Klein. Kritiken bestod i att Sahlin genom uttalandet pekat ut Mustafa som antisemit, något som hon inte lett i bevis.

"Så kunde till exempel Mona Sahlin i en TV-studio oemotsagd få påstå att Omar Mustafa framfört "antisemitiska uttalanden", något varken Expo eller någon annan av hans kritiker anklagat honom för", skrev Bjereld i en bloggpost på söndagen.

Expo Idag ringde upp Sahlin för ett klargörande i frågan.

Menar du att Mustafa är antisemit?

– Nej, så har jag självfallet inte menat. Vad jag menade var att han har lämnat utrymme för djupt antisemitiskt och homofoba åsikter genom de inbjudningar han gjort. Jag tycker också att han inte visade någon förståelse för hur provocerande och problematiskt det är om man ska sitta i en partistyrelse för ett parti där verkligen toleransen måste vara det övergripande.


Var det ett misstag, en felsägning, att säga att han gjort antisemitiska uttalanden?

– Om man ser till alla andra intervjuer jag gjorde, inte minst i Aftonbladets tryckta tidning, så är det är det precis det jag säger nu som varit min huvudpoäng. Omar Mustafa har lämnat utrymme för de här åsikterna och det tycker jag är oacceptabelt. Och jag tycker inte heller att han visade förståelse för hur problematiskt det här beteendet har varit och är.

Du har varit väldigt kritisk mot hur partiledningen skött ärendet. Varför?

– Det här är ingen ny sak. Debatten kring det här har ju pågått under flera år. Och jag tyckte det var djupt underligt, för att uttrycka det milt, att inte detta fanns med när valberedningen diskuterade och att de verkade så tagna på sängen.

Sahlin efterfrågar nu en mer öppen valprocess till poster inom Socialdemokraterna.

– Det hade både kunnat ge en möjlighet för Omar Mustafa själv att kunna förklara sig, men också utlopp för kritikerna. Ju mer slutet ett parti är, desto större blir problemen, för då kommer inte kritiken upp till ytan förrän det är för sent. Det har inte minst Omar Mustafa själv fått lida för.

Hur ser du på de islamofobiska undertoner som debatten fått?

– Det finns en väldigt hög grad av islamofobi i det svenska samhället, som riktar sig mot muslimer som ett kollektiv. Det är väldigt allvarligt. Därför är det så viktigt att vi som står upp för mänskliga rättigheter och kvinnors och homosexuellas rättigheter aldrig ska väja, oavsett vilka människor som uttrycker de här värderingarna.

– Debatten har ruskat om, men också påmint om att om vi ska leva i ett samhälle med religionsfrihet så måste tydligheten om de mänskliga värdena vara desto större. Både i försvaret av muslimer men också i all kritik mot intolerans.

Omar Mustafa avgick på lördagen från samtliga partiuppdrag. I ett öppet brev på aftonbladet.se var han mycket kritisk till hur S-ledningen hanterat ärendet.

"Partiledningen menar dock att man inte kan förena ett partiuppdrag och ett uppdrag i det muslimska civilsamhället. Partiledningens uppfattning är inte bara beklagligt, det är även en skrämmande signal till muslimer och andra troende socialdemokrater", skrev Mustafa.