Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I en artikel som publicerats på den till israeliska regeringen knutna organisationen The Coordination Forum for Countering Antisemtism (CFCA) behandlas antisemitismen i Malmö. Artiklarna sprider fördomsfulla åsikter om muslimer, rapporterar Svenska Kommittén mot antisemitism, SKMA.

I artikeln intervjuas Ingrid Carlqvist som är grundare till det antimuslimska tryckfrihetssällskapet. Hon presenteras som "analytiker". Den rasistiska tidningen Dispatch International som hon är chefredaktör för beskrivs som en "oberoende nyhetsorganisation baserad i Malmö som frekvent kritiserar etablerad press". Carlqvist får oemotsagt påstå att den "politiska klassen" och "regeringsstödd eller – styrd media" förminskat problemet med antisemitism i Malmö. Carlqvist menar att svenska medier i flera års tid vägrat skriva om antisemitism i Malmö. När ämnet väl började bevakas så dolde medierna det, enligt Carlqvist "verkliga problemet" som påstås vara "den stora muslimska gruppen". I CFCA:s artikel påstår även Carlqvist att människor i Sverige och utanför landet fått intrycket att "blonda svenskar stod bakom trakasserierna av judar".

CFCA har tidigare uppmärksammats för att på sin sajt lagt ut en antimuslimsk film som utgavs beskriva debatten kring den före detta socialdemokratiska politikern Omar Mustafa. Filmen plockades bort efter att bland annat SKMA kritiserat publiceringen. CFCA skrev i ett mejl till Expo Idag att det var ett misstag som ledde fram till den publiceringen.

Återigen är SKMA kritiska:

"Det finns all anledning att sakligt belysa och diskutera antisemitismen i vissa muslimska opinioner och bland radikala islamister – vilket också sker- men artikeln på CFCA:s webbsida gör något annat: den misstänkliggör och demoniserar muslimer som kategori och skänker legitimitet åt muslimhatets farligaste röster. Att CFCA återigen ger utrymme åt denna typ av propaganda är djupt beklagligt och måste starkt fördömas. En 'antirasism' som ser mellan fingrarna på eller underblåser annan rasism är ingen antirasism".

Ämnen i artikeln