Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Striden mellan Scientologikyrkan och den privatperson som lämnat in skriften – han anklagas för att ha stulit skriften – har pågått en längre tid. För sekten har striden blivit ett svårt dilemma. Scientologikyrkan lever på att sälja »medvetandehöjande kurser« på olika nivåer till adepter som fastnat i sektens nät. Om materialet blir allmänt tillgängligt betyder det att kyrkan får svårare att lura sina offer att betala tiotusentals kronor för värdelöst vetande. Ledande scientologer från hela världen har flockas i Stockholm för att till varje pris se till att skriften inte kommer ut.

Intrigen tätnade när skriften plötsligt stals från JK:s arkiv, liksom från tingsrätten och riksdagen. Bara omslaget finns kvar. Under tiden som scientologerna suttit och bevakat skriften har någon passat på att byta ut innehållet.

Bibelbråket hade kunnat vara en pikant och roande historia. Dessvärre är Scientologikyrkan en av de mer bisarra sekterna under senare decennier. Kyrkan skapades ursprungligen 1950 av science fiction-författaren L Ron Hubbard i USA. Under lång tid var det bara en i mängden av stolliga nonsensreligioner som just den amerikanska västkusten tycks ha en särskild förmåga att ge liv åt.

Sekten slog igenom i början på 1970-talet och sedan dess har avslöjanden kommit med jämna mellanrum. Avhoppade medlemmar har vittnat om hjärntvätt och ekonomisk utpressning, och om att medlemmar förmåtts skriva över sina tillgångar eller ta stora banklån.

Än mer allvarligt är avslöjandet att Scientologikyrkan håller sig med en egen underrättelsetjänst i de länder kyrkan är verksam. En avhoppad scientologiaktivist i Sverige har berättat om hur hon kartlade sexuella preferenser och ekonomiska tillgångar hos bland annat offentliga kritiker, åklagare och tjänstemän.

Sverige är dock inte det enda land där scientologerna demonstrerat en färdighet att infiltrera offentliga institutioner.

För några år sedan fick tre av den finske presidenten Mauno Koivistos livvakter sparken, sedan säkerhetspolisen upptäkt att de var medlemmar i scientologisekten. Av naturliga skäl blev de snabbt stämplade som säkerhetsrisker.

I Tyskland, där kyrkan har drygt 20 000 medlemmar, vill myndigheterna på allvar ta itu med scientologerna. Kyrkan bör fråntas sin föreningsstatus och betraktas som en kommersiell verksamhet, kräver kristdemokraterna. Johannes Gerster, CDU:s partichef i Rheinland-Pfalz, beskyller scientologerna för att bedriva författningsvidrig verksamhet och använda kriminella metoder. Familjeminister Claudia Nolte anser att scientologin har »totalitära inslag och en människoföraktande samhällssyn«.

I Frankrike har scientologerna utlöst en våldsam debatt under hösten, sedan 23 ledande medlemmar i Lyon åtalats för bedrägeri därför att de försökt få ut tiotusentals kronor i medlemsavgifter från nya rekryter. Sammanlagt har blivande medlemmar fått betala en dryg miljon kronor.

För några veckor sedan dömdes ledaren i Lyon, Jean-Jacques Mazier, till tre års fängelse för dråp. Mazier följde en annan scientolog hem för att hjälpa honom att övertala sin hustru att lägga ut 30 000 kr på en »kurs«. Senare samma kväll tog mannen livet av sig. Åklagaren lyckades föra i bevis att självmordet var en direkt följd av att mannen tillhörde scientologkyrkan; han ställdes inför det omöjliga valet att vara lojal med sekten eller sin fru.

© Expo 1996

Ämnen i artikeln