Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var i torsdags förra veckan som Expo avslöjade att Theodor Stiebel parallellt med sitt ordförandeskap och sin roll som ungdomsledare för en scoutförening är aktiv i den högerextrema miljön. 2016 demonstrerade han med Nordiska motståndsrörelsen. På senare tid har han varit aktiv i det högerextrema Nätverket och den konspirationistiska organisationen Frihetsrörelsen. Vid ett tillfälle poserade Stiebel också med en barngrupp iklädd scouthalsdukar i samband med en antivaccinations-manifestation.  

Expo har även visat att Stiebel för Nätverkets del hållit en antisemitisk och historieförfalskande föreläsning.

Hade inte fått varningssignaler

Till Expo uppgav Scouternas generalsekreterare Anna-Karin Hennig att de inte tidigare haft anledning att misstänka att Stiebel skulle bryta mot Scouternas värdegrund, men att de ska gå till botten med de nya uppgifterna.

Nu meddelar Scouterna, i ett pressmeddelande, att de öppnat ett uteslutningsärende mot Stiebel för att granska Expos uppgifter. De skriver att de har nolltollerans mot rasism och att de försöker identifiera vilken scoutkår som barnen på antivaccinations-manifestationen kan ha tillhört.

”Vi kommer sedan snarast att föra en dialog med den aktuella scoutkårens ledning, samt barnens föräldrar för att få en klar bild om vad som hänt, och om det förekommer ytterligare händelser som vi inte känner till”, skriver Scouterna i sitt pressmeddelande.

Efter Expos granskning har dessutom hemsidan till den scoutförening som Theodor Stiebel är ordförande i stängts ned.