Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

- Har man sagt att man ställer sig bakom våra värderingar då ska man också göra det i ord och handling. I scouterna har vi nolltolerans mot rasism och står för allas lika värde, säger Anna-Karin Hennig, generalsekreterare för Scouterna.

Scouterna är en verksamhet som enligt de egna policydokumenten ska verka förebyggande mot diskriminering och för inkludering både inom den egna organisationen och i samhället i stort. Rörelsens vision är ”unga som gör världen bättre”.

Men parallellt med sitt scoutengagemang som ungdomsledare och ordförande i en scoutkår i centrala Stockholm är Theodor Stiebel under pseudonym aktiv i den högerextrema miljön. Scoutkåren som han är ordförande i bildades 2018 efter en splittring från en annan scoutkår, enligt uppgifter till Expo berodde splittringen på en intern konflikt. Scoutverksamheten riktar sig till barn i andra klass till och med gymnasiet.

Demonstrerar med nazister

2016 demonstrerade han i Stockholm med nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. I dag är han kopplad till det högerextrema Nätverket och dess frontorganisationer Education4Future och Blågula Korset där han har en roll i den ideella föreningens styrelse.

Nätverket är Nationaldemokraternas tidigare partiorganisatör Tor Änglasjös, tidigare Paulsson, projekt. I Education4Future-sammanhang använder han namnet ”Tobbe Larsson”. Även Theodor Stiebel framträder under pseudonym och kallar sig ”Alexander Johansson” när han medverkar i politiska sammanhang.

Stiebel har förutom att hålla föreläsningar för Education4Future agerat konferencier på Nätverkets bokmässa 2021.

Läs mer om Nätverket och Education4Future.

Barnscouter på antivaccinations-demonstration

Förutom engagemanget i Nätverket och Education4Future är Theodor Stiebel också aktiv i den konspirationistiska Frihetsrörelsen och dess skyddstyrka Freedom Defence Sweden. Under pandemiåren har Frihetsrörelsen hållt flera manifestationer och demonstrationer som brutit mot pandemilagen.

I oktober förra året flöt Theodor Stiebels båda världar ihop när en grupp scoutbarn dök upp på en manifestation anordnad av Frihetsrörelsen där Stiebel agerade möteshållare. Arrangörerna delade ut propagandaflyers till barnen och ett kort anförande med desinformation om vaccinet hölls för barnen. Stiebel samlade också ihop scouterna för att ta en gruppbild. Expo har inte kunnat identifiera varifrån scoutgruppen kom eller om de tillhörde Stiebels egen scoutverksamhet.

Theodor Stiebel ställer upp scouter för gruppbild i samband med Frihetsrörelsens manifestation i oktober förra året. I händerna håller barnen propagandaflyers med rubriken ”Varning förgifta inte barnen också”. Foto: Expo

Läs mer om Frihetsrörelsen.

Antisemitiska konspirationsteorier på föreläsning

Expo har lyssnat på en av Theodor Stiebels webbsända föreläsningar för Education4Future som handlar om Frankfurtskolan och kommunismen. Föreläsningen är historierevisionistisk och ger uttryck för antisemitiska tankefigurer om en dold makt som verkat för att destabilisera västvärlden. Under föreläsningen visar han upp en rysk propagandabild på en antisemitisk karikatyr.

Han pekar ut familjen Rothschild som en spindel i nätet, en tankefigur som är vanlig i antisemitiska kretsar. Bland annat går scoutledaren in på den ryska revolutionen. Han beskriver Ryssland under tsardömet som ett föregångsland, och menar att eftersom tsaren stod emot Rothschilds krav sattes ”tsarens familj upp på avrättningslistan”.

”Ryssland var ett hot mot den djupa staten, eller de bakomliggande internationella faktorerna som inte var välkomna i Ryssland”, säger han.

antisemitisk propaganda, Education4Future, Nätverket, scouter
”Här sitter en ful gubbe i Sibirien och räknar pengar på en hög och med dödskallar. Detta är en progandaaffisch. Det står något där på ryska men det är inget som jag förstår. Det var några av de här kapitalistiska finansiärerna som gav väldigt mycket generösa bistånd till Rysslands fiender i olika krig”, säger Theodor Stiebel i samband med att han visar den antisemitiska karikatyren under sin föreläsning.

Inbördeskriget i USA förklaras på liknande sätt.

”Det handlade inte om slaveriet, det handlade om att bankkartellen som finns på ett internationellt plan hade nytta av det framgent”.

Hitlertyskland nämns kortfattat. Stiebel menar att det nazistiska Tyskland utgjorde ett hot mot kommunismen på grund av att Hitlerregimen byggt ”tredje riket på familjevärderingar, normer och traditioner”.

Stiebel förklarar även under föreläsningen vad han menar med den västerländska civilisationen.

”Innan Frankfurtskolan fick en stark dominans i västerländska akademier fanns det ett annat begrepp för västerländsk civilisation som var det gängse. Det var ett begrepp som hette det ariska folket. Delvis på grund av Frankfurtskolan, och delvis på grund av att de här allmänt avskydda nazisterna började använda begreppet, så kallar man inte det så längre”.

 

Scouternas generalsekreterare Anna-Karin Hennig/Pressbild.

Scouternas generalsekreterare: ”Nolltolerans mot rasism”

Generalsekreterare Anna-Karin Hennig på Scouternas riksförbund bekräftar att splittringen som ledde till att Stiebel med flera bildade en egen scoutkår berodde på en konflikt och säger till Expo att riksorganisationen varit i kontakt med den nybildade kåren våren 2020 för att utbilda dess ledning. Till riksorganisationen ska det inte framkommit att kåren eller Stiebel skulle vara ideologiskt problematiska.

När Hennig får del av uppgifterna om ordförandens politiska engagemang och att barn i scoutdräkt dykt upp på ett antivaccinationsevenemang säger hon att hon måste gå till botten med uppgifterna.

-  Får vi information som visar på att vi har en ledare som ställer sig bakom värderingar som inte är kompatibla med våra egna då kommer vi att agera. Då vill vi agera. Det är ingenting som är svårt, jobbigt eller tveksamt. Vi är en värdegrundsstyrd organisation och vi finns för barn och unga. Det är ingen rättighet att som vuxen vara med, säger Anna-Karin Hennig.

Stiebel: ”har ingen negativ uppfattning om någons etnicitet”

En dryg vecka efter publicering kontaktar Theodor Stiebel Expo och har nu bestämt sig för att kommentera uppgifterna. Han uppger att han inte varit ordförande i den lokala scoutföreningen sedan augusti 2021. I dag är han styrelseledamot i scoutföreningen.

Till Expo säger han att han känner folk inom Nätverket men att han inte har några ”förbindelser eller fasta uppdrag” för dem. Bokmässan, där Stiebel var konferencier, menar han är ett bra initiativ och att det var fler aktörer än Nätverket som stod bakom.

Han dementerar att han haft något formellt uppdrag för Nätverkets förening Blågula korset eller ingått i dess styrelse mer än som inbjuden till föreningens möten ett par gånger.

När föreningen registrerades 2020 stod dock Stiebel som både firmatecknare, kassör och mötesfunktionär. Uppdrag som Stiebel menar att han aldrig haft.

– Jag har inte vetat att jag utsetts till sådana roller och aldrig utövat någon formell roll i föreningen, säger Theodor Stiebel till Expo.

Vidare menar han att han inte är engagerad i Education4Future, utan bara hållit en föreläsning för dem. Han säger att han inte var nöjd med föreläsningen och att han tidigare bett om att den ska tas bort.

– Jag identifierar mig inte som högerextremist eller den åsiktskategori som du vill tillskriva mig. Jag har rört mig i många olika kretsar och har ingen negativ uppfattning om någons etnicitet som är något man inte ens styr över själv.

Stiebel poängterar att de scouter som han poserade med i samband med Frihetsrörelsens manifestation bara var förbipasserande och att han därför hamnade i samtal med dem. Han menar att han aldrig sammanblandat sina politiska engagemang eller åsikter med sitt arbete i scouterna.

Texten har uppdaterats 20220124, kl. 21.10