Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I januari avslöjade Expo att Theodor Stiebel, scoutledare i en förening i Stockholm, är aktiv i den högerextrema miljön. Expo kunde visa att han 2016 demonstrerat med nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR. På senare tid har han var aktiv i det högerextrema Nätverket. Bland annat har han varit konfencier på Nätverkets bokmässa och hållit i en antisemitisk föreläsning för frontorganisationen Education4futures räkning. Stiebel har även varit aktiv i den konspirationistiska organisationen Frihetsrörelsen och dess skyddskår Freedom Defence Sweden.

Läs mer om Nätverket och Education4Future.

Vid ett tillfälle poserade Stiebel också med en barngrupp iklädd scouthalsdukar i samband med en antivaccinations-manifestation. 

Efter Expos artikel inledde scouterna ett uteslutningsärende mot Stiebel.  

- För att uteslutas måste man ha motverkat scouternas syfte om bland annat människors lika värde, säger Scouternas generalsekreterare Anna-Karin Hennig till Expo och fortsätter:

- Förra veckan togs beslutet att han inte längre kan representera scouterna, säger Scouternas generalsekreterare Anna-Karin Hennig till Expo.

Ville inte ta avstånd från nazism

Hon säger att hon efter artikeln varit i kontakt med den scoutförening som Stiebel varit ansvarig för och att hon haft ett samtal med Stiebel.

- Han förnekade inte det huvudsakliga innehållet i er artikel och han ville inte avstånd från Nordiska motståndsrörelsen eller deras ideologi i samtal med oss. Att inte ta avstånd från nazismen är skäl nog till uteslutning, säger hon.

- Han säger att han inte demonstrerade med NMR utan att han var på deras manifestation av nyfikenhet. Men på frågan om han tog avstånd från deras ideologi var hans svar nej, fortsätter hon.

Har inte agerat ansvarsfull

Hennig säger vidare att Stiebel inte agerat som en ansvarsfull ledare i samband med att han på en av Frihetsrörelsens manifestationer poserade med en barngrupp scouter.  

- Scouterna som ni hade på bild var förbipasserande till manifestationen, men agerandet där var inte i sammanklang med ett ansvarstagande ledarskap på något sätt. Det man kan se på er bild är att barnen användes till publik eller som aktiva i manifestationen. Vilket de inte var, säger Hennig.

Scouterna ska ha varit i kontakt med barnen, deras föräldrar och ledare och uppger att ledaren för den barngrupp som passerade Frihetsrörelsens manifestation kände sig ”tagen på sängen” och inte hade koll på vad manifestationen rörde. Att de stannat för att Stiebel presenterat sig som scoutledare.

Hennig säger att i samtal med den scoutförening som Stiebel var aktiv i så har det inte framkommit uppgifter om att Stiebel ska engagerat barnen i något samröre med högerextremister.

- Reaktionerna var mycket förvåning. Hur gör vi nu, hur kunde det här ha missats. Han verkar ha levt separata liv, säger hon.

Har ett värdegrundsarbete att göra

Efter artikeln uppger Anna-Karin Hennig att de eskalerat scouternas arbete kring demokratifrågor.

- Vi har ett jobb att göra som alla värdegrundsbaserade organisationer. Vårt uppdrag centralt är att förbättra stöd och verktyg så att det blir lättare att prata om sånt här även lokalt. Hur ska scouterna se och ut och hur får det inte se ut. Vi kommer även stötta den sittande styrelsen i den aktuella verksamheten så att de ska kunna fortsätta erbjuda kvalitativ scoutverksamhet.  

Theodor Stiebel har tidigare uppgett till Expo att han inte identfierar sig själv som högerextremist, men att han rör sig många olika kretsar. Han säger också att han inte har någon ”negativ uppfattning om någons etnicitet”.